Zastupitelé města Prostějov schválili rozpočet. Byli však proti zákazu glyfosátu.

5. prosince 2019
Zastupitelé města Prostějov schválili rozpočet. Byli však proti zákazu glyfosátu.

Prostějov, 5. 12. 2019 - Při jednání na zastupitelstvu padla od Pirátů jak podpora tak i objektivní kritika.

Piráti podpořili rozpočet města Prostějova na rok 2020. Důvod podpory byl, že pirátští zastupitelé dostali možnost se k němu včas vyjádřit a byly zapracovány některé požadavky, či korigovány některé problematické investice. Neméně důležitý fakt je, že rozpočet, ač se jeví na první pohled deficitně a počítá s krytím deficitu z finančních rezerv města, s největší pravděpodobností bude naplněn jako vyrovnaný nebo s minimálním schodkem či přebytkem. Při projednávání rozpočtu však vyvstalo několik dalších témat.

Kritizovány Piráty bylo také, že na nových investičních akcích města není automaticky instalováno LED osvětlení. To se zatím neinstaluje kvůli vyšší pořizovací ceně, ale podle názoru Pirátů bude toto úspornější řešení dříve nebo později nutné. Pozdější výměna ale bude obnášet další náklady na jejich pořízení a práce spojené s výměnou.

Problémem se jeví být také lokalita jezdeckých kasáren v Prostějově. Tam vzniká nově tzv. zástavbová studie, která ignoruje územní studii z nedávné doby. Ta počítala se zachováním velké plochy pro park. Se zastavěním této plochy Piráti nesouhlasí a chtějí zachovat co nejvíce prostoru a na místě zbudovat veřejný park, popř. v okrajích plochy umístit budovy pro zajištění služeb občanům, např. sportoviště. Rada však plánuje změnu územního plánu a změnu této plochy na plochu určenou k zástavbě, Piráti jsou proti. Za chybu považují také samotnou demolici historické budovy jezdeckých kasáren, které proběhla za podivných okolností v minulém volebním období.

Velmi důležitým tématem je problematika plaveckého bazénu. Bylo přislíbeno zpracování studie pro výstavbu plaveckého bazénu ve třech variantách - 10 drah a 50 m, 8 drah a 50 m a dále varianta 8 drah a 25 m délky. Poslední uvedenou variantu Piráti považují za nepřijatelnou, neboť neřeší problém nedostatečné kapacity pro plavce. “Jsme rádi, že po roce slibů město konečně námi požadovanou studii zpracuje a pevně doufáme, že dosavadní prodlení nezpůsobí ztrátu příležitosti získat na výstavbu 50m bazénu dotaci,” komentoval Petr Kapounek.

Po projednání rozpočtu bylo projednáno několik obecně závazných vyhlášek, většinou z důvodu změny legislativy. Pirátští zastupitelé však nepodpořili obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardu, kterou považujeme v předložené podobě za bezzubou. K tomu zastupitel Petr Kapounek uvádí: “Ve věci regulace hazardu na území Prostějova již dříve vznikla a přibližně rok pracovala pracovní skupina se zastoupením odborníků, která připravovala přísnější a mnohem účinnější návrh. Trvám na tom, aby byl výsledek práce této skupiny respektován.”

Zastupitelé se dnes na svém zasedání také zaobírali peticí za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova, kterou podepsalo nad 800 lidí. “V souladu s požadavky petice jsme navrhli úplný zákaz používání už od 1.1.2020. Z hlasování však vzešlo, že žádnou změnu nelze v blízké době očekávat. Přesto, že se na tématu v diskuzi neshodla koalice ani mezi sebou, zvítězil argument, že dokud používání nezakázala EU ani národní legislativa, proto se plošný zákaz konat nebude,” říká pirátský zastupitel Petr Kapounek. Vedení města sice přišlo s ústním příslibem, že bude hledat způsoby, jak používání omezit, ale ani na příslib rozšíření kapacit na ošetření párou, která již v několika lokalitách úspěšně používá, se nezmohla. “Z vyjádření jednatele technických služeb jsme se dozvěděli, že náhrada glyfosátu za horkou páru je jen otázkou pořízení techniky a několika zaměstnanců. Myslím, že zdraví občanů se nedá přepočítávat na peníze a několik milionů investice do lepší techniky je tím nejmenším, co bychom pro zdraví občanů mohli udělat,” říká k tématu Petr Kapounek.

Piráti v Olomouckém kraji používání glyfosátu kritizují dlouhodobě. Zákaz používání glyfosátu na chodnících či polích v majetku města se projednával nedávno i v Přerově kde i navzdory podpory tamní petice s více než šestisty podpisy, k jeho omezení o jediný hlas neprošlo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.