Litovel 30.4.2024 - Při rekonstrukci krajské komunikace a chodníku na silnici III/3732 Hanovice - Myslechovice došlo k navýšení původní výšky povrchu. Už v průběhu rekonstrukce si na podivné praktiky stěžovali místní, byli však ujištěni, že je vše v pořádku. Krátce po rekonstrukci se však některé části stavby začaly propadat. Projekt vyvolal podezření z hospodářské trestné činnosti, a tak místní zastupitel Aleš Hubáček podal podnět k prověření případu NCOZ. 

„Geodetické měření, provedené firmou Litovelská geodezie, s.r.o., jasně ukázalo, že rekonstrukce nedodržela původní niveletu silnice a chodníku. Upozorňovali na to i sami obyvatelé Myslechovic, nicméně stavební dozor stížnosti ignoroval,” uvedl Aleš Hubáček. 

Podle dokumentace nebyly dodrženy ani konstrukční vrstvy u vjezdů, což vedlo k tomu, že se krátce po dokončení rekonstrukce několik z nich propadlo. Stavební práce na vjezdech byly navíc prováděny na základě dodatků ke smlouvě ve výši cca 565 000 Kč, ačkoliv byly tyto práce specifikované již v původní smlouvě. 

„Vzhledem k propojení této kauzy s dříve odhalenými korupčními praktikami v kauze Autostráda je zásadní, aby tato záležitost byla důkladně vyšetřena," zdůraznil Hubáček.