V Rapotínské bioplynové stanici umí udělat z gastroodpadu elektrickou energii

18. 08. 2021
V Rapotínské bioplynové stanici umí udělat z gastroodpadu elektrickou energii

Radní Olomouckého kraje Martin Šmída a Zdeňka Dvořáková Kocourková navštívili bioplynovou stanici, která se nachází v Rapotíně na Šumpersku. Tato bioplynová stanice je inovativní tím, že umí využít veškerý biologicky rozložitelný odpad včetně obalových materiálů a vyrobit z nich čistou energii bez emisí. Unikátní technologií tak vznikne elektrická energie, teplo a biometan.

V Šumperku spustili pilotní projekt odděleného sběru gastroodpadu, ke kterému se zanedlouho připojily další obce v regionu. V obcích, které zásobují bioplynovou stanici odpadem, tak můžeme vidět přímo popelnice na gastroodpad. „Už mnoho let i s Kompostářskou asociací poukazujeme na to, že přesto, že se zavedl povinný svoz bio-odpadu, na podíl biosložky v směsném komunálním odpadu to mělo jen pramalý vliv. Vysvětlení je nasnadě - biopopelnice se začaly plnit zahradním bio-odpadem, zatímco ten kuchyňský nadále končil v černých popelnicích. V regionu okolo téhle bioplynky však zkusili celkem neotřelou věc - přidali na ulici popelnici na gastroodpad a světe div se, ony se skutečně začaly plnit kuchyňským bio-odpadem a gastroodpadem. Projekt sice běží malou chvíli, ale prvotní výsledky vypadají velmi slibně a nepochybuji o tom, že se pozitivně projeví i na množství a složení směsného komunálního odpadu. A tak zatímco zemědělské bioplynky už dnes hájí málokdo, v těch odpadových vidím opravdu velký potenciál,“ uvádí radní Šmída.

Teplo dodává do centrálního rozvodu tepla v obci Rapotín, elektrický proud a biometan posílá rovnou do distribuční soustavy. Vedle energie, tepla a biometanu tato stanice produkuje také organicko-minerální hnojivo, které vrací zpět do zemědělské půdy. „Z mého pohledu je toto řešení naprosto geniální. V Rapotíně vznikla unikátní technologie, která vyniká také tím, že na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu,“ uvádí radní Dvořáková Kocourková.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mikuláš Ferjenčík navštívil Olomoucký kraj
03.09.2021

Mikuláš Ferjenčík navštívil Olomoucký kraj

Mikuláš Ferjenčík ve středu 1. září navštívil Olomoucký kraj a společně s dalšími kandidáty z tohoto kraje se zúčastnili prohlídky Přerovských strojíren, domu pro seniory v Pavlovicích u Přerova nebo například akce Živá ulice, kterou...

Vít Rakušan navštívil Prostějov a Olomouc
25.08.2021

Vít Rakušan navštívil Prostějov a Olomouc

V úterý 24. srpna navštívil předseda STAN Vít Rakušan Olomoucký kraj. Vydal se společně s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem lídrem Tomášem Müllerem a dalšími kandidáty nejprve do Prostějova a poté do Olomouce.

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE