Program České pirátské strany do komunálních voleb v Majetíně v říjnu 2018

6. září 2018
Program České pirátské strany do komunálních voleb v Majetíně v říjnu 2018

Piráti mají svoji kandidátku pro komunální volby také v Majetíně. A jaký je jejich volební program? To se dozvíte na následujících řádcích.

<h2>Kvalita života</h2> <h3>Veřejný prostor skutečně veřejný</h3>

Zajistíme, aby veřejný prostor byl skutečně veřejný, maximálně dostupný a využitelný ke svému účelu. Prodloužíme otevírací dobu dětského hřiště, nedopustíme uzavření hřiště u sokolovny. 

<h3>Kvalitní údržba veřejného prostoru</h3>

Za samozřejmost považujeme zajištění kvalitní údržby zeleně. Stejně tak předpokládáme průběžnou údržbu komunikací (silnic a chodníků) a drobné architektury (lavičky, odpadkové koše i pro tříděný odpad atd.). Chceme motivovat občany, aby se dobře starali o své předzahrádky.

<h3>Funkční a vkusné veřejné budovy</h3>

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu. Necháme si poradit od odborníků, větší celky by měl řešit urbanista. 

<h3>Kultura pro všechny</h3>

Budeme usilovat o kvalitní kulturní program tak, aby si každý přišel na své, počínaje plesy a koncerty různých stylů, až po přednášky, divadla či výstavy. Zintenzivníme komunikaci s ostatními obcemi, abychom poskytli našim občanům informace o kulturních příležitostech i v nejbližším okolí.

<h2>Moderní obec</h2> <h3>Usnadníme občanům styk s úřady</h3>

Rozšíříme možnosti informačního SMS systému a umožníme lidem přijímat informace tak, jak sami preferují. Budeme pravidelně aktualizovat web, info kanál na TV Maj i obecní facebookovou stránku. Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na obecním webu, a to v otevřených formátech zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Starosta bude mít online otevřený kalendář, ze kterého bude zřejmé, co kdy dělal a co plánuje dělat. Stejně tak povede veřejný registr lobbistických kontaktů.

<h3>Internet pro všechny</h3>

Podporujeme volnou přístupnost internetu ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích. Budeme usilovat o přivedení optického kabelu pro účely vysokorychlostního internetu.

<h3>Veřejné zakázky férově</h3>

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na internetu. Budeme oslovovat více potenciálních dodavatelů než jen minimální povinný počet. 

<h2>Rozumné hospodaření</h2> <h3>Prosazujeme dlouhodobě vyrovnaný obecní rozpočet</h3>

Budeme hledat úspory a tvořit rezervu pro nenadálé situace či budoucí finančně náročné investice, např. rekonstrukce kanalizace. Budeme vyhledávat vhodné dotační příležitosti, nebudeme však čerpat za každou cenu bez ohledu na smysl.

<h3>Třídíš? Ušetříš!</h3>

Změníme systém poplatků za odpady tak, aby ti, kteří vyhodí méně komunálního odpadu, platili méně než ti, kteří netřídí a pravidelně plní své popelnice tříditelným odpadem. 

<h2>Bezpečnost</h2> <h3>Doprava</h3>

S pomocí odborníků chceme vyřešit problémová a nebezpečná místa (např. místo pro přecházení chodců v ulici Příhon). Budeme podporovat cyklodopravu (např. připravovaná cyklostezka do Krčmaně).

<h3>Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné</h3>

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer a podobných nástrojů zneužitelných pro sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (např. hřbitov, obecní úřad). Jsme proti plošnému sledování občanů.

<h2>Demokracie</h2> <h3>Transparentní rozhodování</h3>

Budeme usilovat o online dostupný audiovizuální přenos a záznam ze zasedání zastupitelstva. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Prosazujeme plné uplatnění "demokratického minima" při jakémkoliv rozhodování. Ukončíme praktiky utajených porad. 

<h3>Budeme se zabývat peticemi, stížnostmi a náměty občanů a budeme se ptát na jejich názory</h3>

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat. U řešení těchto problematik budeme uskutečňovat dotazníkové ankety pro zjištění názoru občanů. Především u otázek, jež nejsou obsaženy v předvolebních programech (např. otázka „nedělního klidu“, programová vybavenost TV MAJ). Bude-li to opodstatněné, podpoříme vyhlášení místního referenda.

<h2>Podpora místních</h2> <h3>Podpora spolků</h3>

Považujeme dobrovolnické spolky za živou duši obce. Budeme podporovat dobrovolnickou aktivitu občanů, neboť i Česká pirátská strana funguje převážně na dobrovolnických principech.

Pokud to bude v našich silách, vyjdeme spolkům maximálně vstříc při jejich aktivitách. Při finanční podpoře budeme striktně kontrolovat vynaložené peníze, tyto informace budeme zveřejňovat a po spolcích budeme požadovat maximální transparenci. Budeme uplatňovat stejný metr na všechny.

Chceme přispět k rozvoji kultury i sportu, a tak budeme úzce komunikovat s partnery z těchto oblastí.  Podpoříme oživení velké kopané v Majetíně, vznik majetínského rybářského spolku a především podpoříme péči o děti a mládež.

<h3>Podpora místního podnikání</h3>

Ve výběrových řízeních nemusí být cena jediným rozhodujícím kritériem. Bude-li to možné, budeme zohledňovat a zvýhodňovat lokální živnostníky a firmy, které zaměstnávají místní občany, před nadnárodními korporacemi. 

<h3>Zaměstnanost</h3>

Obecní zaměstnanci mají dělat práci, na kterou mají kvalifikaci, a být za ni spravedlivě odměněni. 

Na výpomoc při sezónních pracích lze najmout krátkodobě další pracovníky, třeba i s využitím dotací.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.