Proběhlo veřejné projednání změny územního plánu v Prostějově

17. ledna 2022
Proběhlo veřejné projednání změny územního plánu v Prostějově

Dne 11. 1. 2022 proběhlo online “ne/veřejné” projednání návrhu V. změny územního plánu. Dovolím si s odstupem k této “smutné” akci několik poznámek.

Způsob argumentace/prezentace autorů návrhu změny územního plánu snad nemohl vyhovovat ani odborným pracovníkům Magistrátu města Prostějova. Ten se zvláště projevil v diskuzi nad zástavbou v blízkosti biokoridoru Hloučela. Je v pořádku, že má někdo na něco jiný názor. Proč ne. Ale o to více jsem očekával odpovídající diskuzi, mnohem detailnější pohled na věc a mnohem komplexnější perspektivu akceptující nejen historický význam tohoto území, působení různých spolků, ale třeba kapacitní možnosti blízké infrastruktury jak z hlediska dopravy, tak třeba i školských zařízení atd… A nikoliv prezentovanou zkratku "tak jsem/jsme se rozhodl/i". Zvláště pokud jde o citlivý a významný zásah do rázu krajiny, města, života lidí. Nelze nezmínit, že občané města mají zcela opačný názor, tedy proti výstavbě, který vyjádřili už v rámci podzimního dotazníkového šetření ke strategickému rozvoji města nebo v rámci podpisu předložených peticí!

V nabízené prezentaci autora této změny i vedení města zcela absentovala odpověď na předpokládanou skladbu cílové skupiny, která by danou oblast výstavby využila. Zda by například šlo o ty cílové skupiny, které na území města nemohou dlouhodobě dosáhnout na bydlení tzn. zda by šlo o bytové jednotky v cenovém rozmezí 2-3 mil Kč (pro mladé rodiny) nebo by šlo o další řadové domy (což spíše předpokládáme) v cenové hladině 7 - 10 mil Kč jako je tomu nyní směrem od sídliště Hloučela ke Cavalu? Je pak otázka, jak tento investiční záměr v určitém rozsahu výstavby ovlivní bytovou strategii města? Sami se ptáme, zda má město nějakou strategii rozvoje bytové politiky, která by opravdu pomohla jeho obyvatelům? Už nějakých pár let jsme totiž přesvědčeni, že nic takového neexistuje a tohle nás v tom opět jen utvrzuje! Jak tento záměr soukromého investora ovlivní cenovou mapu realit, když víme, že samo město žádnou vlastní bytovou investici nepřipravuje? Jaké to bude mít dopady z hlediska kupní síly? A pro jaké cílové skupiny budou tedy tyto reality určeny? Kde si má tedy "běžný občan Prostějova" hledat bydlení?

Velkou záhadou je, jakými postupy podporujícími zapojení veřejnosti se vytvářel celý tento nový návrh změny územního plánu? Jeho sestavení ve výsledku tak působí jako reklama na “demokratické elitářství”. Zapracovány jsou zájmy “elit”, nikoliv občanů města. Možná je to jen výsledek nepovedené prezentace?

Rozumíme, že aktuální covid doba je náročná. Přesto bohužel musíme konstatovat, že technické provedení akce bylo nejen nešťastné, ale v jistých okamžicích přímo diskreditovalo celou realizaci a i smysl akce. Zapojení účastníci neslyšeli pokládané dotazy (dotazovaný je ani neopakoval), pravidelně se objevovaly různé ruchy, textové zprávy byly odpovídány nahodile a na některé z nich odpovídal “anonymní nick Prostejovan” (asi zástupce města). Přičemž je důležité objektivně dodat, že je někdy i složité určit, zda vina byla na té či oné straně.Mimochodem metodické úkony při veřejném projednání územního plánu si může každý z nás najít třeba na stránkách MMR ČR. A co je vlastně obsahem navrhované změny? Přebudování biokoridoru Hloučela (nahrazení přírody betonovou zástavbou) dle inspirace centrálního parku Brna u Špilberku z důvodu větší bezpečnosti (nehledejte v tom příliš logiky, je to vlastní inspirace autora). Hrad asi bude dobudován později. Možná s tím souvisí ten zvyšující se zájem “brňáků” o reality v Prostějově. Městem představený kompromisní argument o “rozšíření zeleně na náklady vlastníka této výstavby” se po zkušenostech s přesazováním javorové aleje na Hloučeli spíše bojíme. Stejně jako faktu, kdy město bude na své náklady budovat a následně i spravovat veškeré cesty k nově budované zástavbě a to díky tomu, že tyto pozemky získá od majitele zdarma!!! Hodně nás i překvapila navrhovaná stavba atletického stadionu v této oblasti!

Lze předpokládat, že se k celé této věci povedou ještě další diskuze a polemiky. Je jen dobře, že někteří aktivní občané již začali sbírat podpisy pod věcně shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti, které se jasně staví proti záměru celé této necitlivé výstavby.

Za Prostějovské Pirátstvo Honza Mochťák

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.