Povolební strategie Pirátů a Starostů pro volby do zastupitelstva města Olomouce 2018 

6. října 2018
Povolební strategie Pirátů a Starostů pro volby do zastupitelstva města Olomouce 2018 

Chceme se podílet na správě města s kompetentními lidmi a s demokratickými stranami. Odmítáme kumulaci funkcí a trafikanty v městských firmách. Naopak vítáme transparentně vybrané odborníky, kteří pomohou město a jeho firmy profesionálně řídit. 

Chceme, aby občané Olomouce, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty a Starosty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v Olomouci i v České republice celkově a transparence u nás není jen slibem na papíře. Proto předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady města Olomouce s cílem dostat maximum našich priorit do programu koalice. Nelpíme ale za každou cenu na zisku dobře placených funkcí. Jsme také připraveni hrát čtyři roky roli kritické, ale konstruktivní opozice. 

Budeme jednat se všemi ostatními demokratickými politickými stranami. Naše podpora Rady je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií, včetně trestně stíhaných či již odsouzených osob. Nepodpoříme Radu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM nebo SPD. Jelikož je naším cílem rozbít 25 let trvající spolupráci ODS a ČSSD, ať už skrytou či otevřenou, rozhodli jsme utvořit koalici s maximálně jednou z trojice stran: ODS, ČSSD a ANO 2011. Dále také nepodpoříme Radu, ve které by měli zasednout kumulátoři funkcí.

Výběr radních a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (uzavření koaliční smlouvy, tolerance menšinové rady, …) podléhají souhlasu Volebního výboru, ustanoveného koaliční dohodou mezi Piráty a Starosty.

<h2>Hned po volbách</h2>
 • Lídr kandidátky může v součinnosti s ostatními kandidáty Pirátů a Starostů komunikovat s ostatními stranami nebo s médii adekvátně k situaci až do první schůze klubu zastupitelů, a to hned po uzavření volebních místností.
 • Sejdeme se v neděli 7. 10. jako klub zastupitelů (v čase oznámeném lídrem) a zvolíme jeho předsedu.
 • Na tomto svém prvním setkání klub zastupitelů zvolí vyjednávací tým a domluví se na strategii pro vyjednávání. 
 • Vyjednávání vedou lídři obou stran. Asistují jim při tom členové vyjednávacího týmu. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou předávány na vědomí zastupitelskému klubu, Volebnímu výboru, Místnímu předsednictvu Pirátů a předsednictvu Krajského výboru Starostů a nezávislých.
 • Lídr kandidátky Hynek Melichar zodpovídá za hlavní mediální výstupy. 
 • Po projednání výsledku vyjednávání s klubem, Volebním výborem a příslušnými předsednictvy Pirátů a Starostů bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce do:
 • referenda na jednání Místního fóra Pirátů Olomouc.
 • sdružení olomouckých kandidátů Starostů a nezávislých
 • Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje volební program tam, kde se tyto dva liší. 
<h2>Vztah klubu k Radě</h2>

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi subjekty, které budou v zastupitelstvu.

Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami: 

<h3>1. Vítězství ve volbách</h3>

Na primátora nominujeme lídra kandidátky Hynka Melichara. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, důvěryhodnost, vystupování v kampani a historickou zkušenost. 

<h3>2. Účast na radě</h3>

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v Radě s cílem prosadit maximum našeho programu. Klub, Místní fórum Pirátů či sdružení kandidátů STAN mohou radního žádat o vysvětlení a v krajním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového radního a výměnu na dané pozici dle platných zákonů, koaliční smlouvy a našich programových priorit. 

<h3>3. Tolerance menšinové Rady</h3>

Pokud budeme tzv. jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům. 

<h3>4. Konstruktivní opoziční práce</h3>

Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva a komisích Rady města, abychom měli přístup k veškerým informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a aktivizací občanské společnosti budeme nadále usilovat o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou Radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu vyvolat její odvolání, protože je pro nás důležitá stabilita vedení města. Snaha o vyvolání nedůvěry Radě by měla být až jednou z posledních reakcí na nastalé okolnosti.

<h2>Souběh funkcí a obsazování řídicích a kontrolních orgánů</h2>
 • Budeme usilovat o úpravu odměn a počtu míst v řídicích a kontrolních orgánech městských firem.
 • Budeme usilovat o to, aby byly řídicí a kontrolní orgány městských firem, výbory Zastupitelstva a komise Rady města obsazovány podle poměrného klíče. Poměr se aplikuje na souhrn všech obsazovaných míst a obsazení konkrétních pozic je na dohodě. Budeme prosazovat, aby své odborné zástupce ve vybraných řídicích a kontrolních orgánech měla i opozice pro plnění kontrolní role, nikoliv jako politický handl.
 • Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do Rady a dalších funkcí byly nominovány kompetentní a důvěryhodné osoby pro kvalitní správu města.
 • Do koaliční smlouvy budeme prosazovat mechanismus pro odmítnutí kandidátů, kteří by byli v dlouhodobém střetu zájmů, tedy takovém, který nelze vyřešit do 3 měsíců od jmenování. Nebudeme vnucovat jiným stranám naše principy otevřených a transparentních nominací, ale v případě jejich zájmu jim poskytneme pomoc a know-how k jejich uspořádání.
 • Souběh funkce našeho zastupitele a členství v jednom kolektivním orgánu městské firmy je přípustný za předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřeného a transparentního výběrového řízení s důrazem na kvalifikaci uchazeče a jeho schopnost věnovat se důsledně oběma funkcím. 
<h2>Principy fungování zastupitelského klubu</h2>
 • Klub zastupitelů Pirátů a Starostů tvoří všichni zvolení zastupitelé. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na Zastupitelstvu.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.
 • Po sestavení Rady si členové klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokryty všechny oblasti. Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na předjednání návrhů v gesčních týmech. 
 • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s odbornými garanty, Místním sdružením Pirátů Olomouc či s Krajským výborem Starostů a nezávislých. Stejně tak se mohou tyto orgány obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat.
 • Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu transparentní postup. Každý pracovník, kterého vybírá klub nebo zastupitel, musí projít společnou částí výběrového řízení, kterou organizuje klub a kde se ověřují základní předpoklady. Zastupitel Pirátů a Starostů z principu nezaměstnává své rodinné příslušníky ani partnery.
 • Označení hlasování za tzv. zásadní hlasování musí být přijato minimálně 2/3 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem Pirátů ani Starostů a nezávislých. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat na jednání zastupitelstva jednotně.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.