Nesouhlasíme se zemníkem v Žeravicích

24. února 2019
Nesouhlasíme se zemníkem v Žeravicích

Přerov, 24. 2. 2019 - Společně pro Přerov a Piráti se staví za obyvatele místní části Žeravice, Čekyně i části Předmostí a nesouhlasí s otevřením zemníku u skládky komunálního odpadu v Žeravicích. Poté, co se po protestech místních zamezilo otevření pískovny v Žeravicích-Lapači se objevuje další těžařský záměr: zemník. Ten by chtěla firma TRIKO s.r.o. otevřít v těsné blízkosti třídírny odpadů a přerovské kompostárny.

Zemník má údajně sloužit pro vytěžení zeminy na dopravní stavby o celkovém objemu zeminy 66 tisíc kubíků – to je pro představu objem asi 2,5 hotelů Strojař. Takovou těžbou by došlo k další zátěži životního prostředí ve větrné lokalitě a k víření a šíření prachu do velké vzdálenosti. Ani vzdálenost 600 m od nejbližší obytné zástavby není podle odborníků dostačující, aby neovlivnila životní prostředí obyvatel. Je nesporné, že v případě realizace záměru dojde ke zhoršení čistoty ovzduší.

Může dojít k úplné ztrátě vody nebo ke snížení vydatnosti pramenů, ale i k nevratnému znečištění podzemních vod. „Je nasnadě, že vznik 10 metrů hluboké jámy bude mít dopad na spodní vody. Zvláště, když by těžba měla probíhat pouhý jeden metr nad jejich hladinou. Takové riziko bychom neměli připustit,“ doplňuje za místní výbor Žeravice mikrobioložka Ludmila Landsmannová.

Doposud také nikdo neřeší, jak ovlivní hloubení 10 metrů hluboké jámy statiku třídící haly a blízké kompostárny. Hloubka 10 metrů odpovídá zhruba výšce třípodlažního domu.

Dalším argumentem, který nás vede k negativnímu postoji k tomuto záměru, je významná dopravní zátěž na úzké účelové komunikaci ke skládce. Již dnes je zde problém odbočit na přetíženou komunikaci I/55 mezi Olomoucí a Přerovem, ne tak při další zátěži nákladními vozidly se zeminou.

Krajina samotná v této lokalitě je už tak zatížená umístěním skládky komunálního odpadu, kompostárny a nedalekých starých ekologických zátěží. Realizací tohoto záměru dojde jen k její další devastaci. Návrat zpět do původního stavu již nebude možný.

Jan Horký (SpPP) odhaluje další zvláštnost: „Firma TRIKO s.r.o. se o povolení zemníku pokoušela již dříve, při čemž ji zastupoval bývalý primátor Jiří Lajtoch, jehož dcery mají ve jmenované firmě podíl. Rozhodnutí stavebního úřadu však po odvolání města Přerova zrušil v říjnu 2017 olomoucký krajský úřad.“ Firma ale 23.11.2018, tedy nápadně brzy po komunálních volbách, podala novou žádost a rada města Přerova letos v lednu schválila provedení stavební akce „Zemník Žeravice“.

Po ukončení těžby má dojít k rekultivaci, tedy zavezení vzniklé jámy. A s tou má již firma TRIKO bohaté zkušenosti: hned naproti totiž léta „rekultivuje“ jinou těžební jámu. Zavážka zeminy tu měla skončit v roce 2010, a to 3 metry pod úrovní okolního terénu - dnes je prakticky shodná s okolním terénem. Zavážku má tvořit čistá výkopová zemina, fotografie z místa však svědčí o tom, že sem byl přivážen i jiný materiál. Do roku 2012 zde měla firma jako náhradu za zničený remízek vysadit 227 stromů, 80 keřů a také se zavázala, že nová plocha bude po dohodě se školami využita pro environmentální a ekologickou výchovu a skauting. Píše se ale rok 2019, jáma se dál zaváží a plnění zmíněných závazků je v nedohlednu. „Jaká je tedy vlastně důvěryhodnost firmy TRIKO?“ táže se Horký.

„Výše uvedené důvody nás vedou k přesvědčení, že je ve veřejném zájmu, aby o celé záležitosti rozhodovalo zastupitelstvo obce a celý záměr po podrobném prostudování odmítlo. Stojíme za místními.“ uzavírá zastupitelka Společně pro Přerov a Pirátů Helena Netopilová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.