„Máme jasné vize a reálnou možnost je naplnit,“ říká Lubomír Vlček, lídr šumperských Pirátů

26. července 2018
„Máme jasné vize a reálnou možnost je naplnit,“ říká Lubomír Vlček, lídr šumperských Pirátů

Lubomír Vlček vstupuje do komunální politiky v Šumperku jako volební lídr a předseda šumperských Pirátů. V rozhovoru se rozpovídal například o motivaci vstoupit do politiky nebo o cílech Pirátů v Šumperku pro nadcházející volby.

Luboši, do komunální politiky v Šumperku vstupuješ poprvé. Co Tě vedlo k rozhodnutí aktivně se zapojit do politického dění a trvalo tohle rozhodování dlouho?

Do komunální politiky vstupuji opravdu poprvé. V podstatě již od začátku mého působení v České pirátské straně jsem považoval za povinnost a nutnost přetavit pirátské principy i do komunální oblasti. Česká pirátská strana je jako jediná v Česku nositelem liberalismu a svým přístupem má reálnou možnost ukázat občanům, že politika jde dělat i jinak, prostě lépe. Ostatně zkušenosti z celostátního působení Pirátů jasně ukazují na stále vzrůstající přízeň občanů, kteří naši práci dokáží ocenit. Rozhodnutí tedy bylo prakticky okamžité.

Nebereš to, že kandiduješ poprvé, jako částečnou nevýhodu třeba oproti dalším kandidátům, kteří mají s prací zastupitele větší zkušenosti a jsou třeba i víc vidět?

Ne, naopak! Městského zastupitele vnímám jako zástupce lidí, se kterými žije, sdílí společný prostor a kterým dělá onoho zástupce při řešení jejich trablů, žádostí a potřeb. Na toto nepotřebujete zkušenosti ze sezení na židli, potřebujete především žít! Vnímám sám sebe jako člověka, který dovede naslouchat a vnímat potřeby jiných a následně za ně jednat v postavení, které může být někomu nepříjemné, protože tato práce je velmi tvrdá, konfrontační, nekompromisní a stresová.

Samozřejmě k pozici kandidáta do zastupitelstva přistupuji s absolutním respektem, ale také s maximálním odhodláním a zápalem. Společně se svými kolegy máme jasné vize a reálnou možnost je splnit.

Mluvíš o jasné vizi s reálnou možností ji naplnit. S jakou vizí tedy Piráti do voleb jdou?

Rozdělili jsme náš program do tří pilířů:<br /> 1.Bezpečnost a prevence<br /> 2.Kultura a sociální odpovědnost<br /> 3.Otevřená radnice

Každý z těchto bodů má garanta, který za něj odpovídá. Společným zájmem je pak především jejich praktická realizace, neboť si uvědomujeme, že plnění našich programových bodů budou občané očekávat. A my chceme svým slibům dostát.

Máš některý z okruhů pod svou patronací?

Moje pozice lídra naší společné kandidátky spočívá především v managementu všech aktivit, všech témat a především odborníků, kteří jednotlivé okruhy garantují. Mám tedy náhled do všech programových vizí, které společně diskutujeme a následně chceme realizovat.

Témata, která bych však chtěl primárně řešit, se řadí především do kategorie transparentnosti, participativního rozpočtování a tzv. otevřené radnice, tedy aby občané získali pocit, že jejich zastupitelé jsou tu pro ně.

V některých bodech se pirátské programové pilíře mohou překrývat s programovými body jiných stran. Myslím například bezpečnost, kulturu atd. Myslíš si, že by právě tyto body mohly otevírat prostor pro nějakou formu povolební vzájemné spolupráce?

Volební programy jsou často velmi podobné, ovšem důležitější než plané sliby je jejich plnění. Piráti přichází s reálnými cíli, které jsou schopni splnit. Překrývání jednotlivých bodů s jinými stranami vnímáme pozitivně a samozřejmě jsme připraveni na společnou realizaci. S potěšením sleduji, že právě v těchto volbách máme reálnou možnost vkročit do úplně nové, jiné a lepší etapy našeho města. Piráti jsou připraveni za občany bojovat, dávat jim více možností, podporovat je a naslouchat jejich potřebám.

Říkáš, že Piráti jsou připraveni lidem dávat více možností k vyjádření a více naslouchat. Jakými formami byste tento plán chtěli uskutečnit? Znamená to, že současné vedení města svým občanům podle tebe dostatečně nenaslouchá?

Jsme v digitální době, která nabízí mnoho možností, jak občany více zapojit do správy města, a dává jim příležitosti, jak si své zastupitele kontrolovat. Jsme jednoznačně pro revizi současné prezentace města, což zahrnuje lepší interpretaci záměrů radnice a otevírání diskuzí s občany o realizacích projektů a aktivit z veřejných peněz. Nesmíme také zapomenout na prezentaci města směrem ven, aby široká veřejnost dostala povědomí o Šumperku jako o „malé Vídni“ a „bráně do Jeseníků“. Chceme dát možnost občanům nahlédnout do elektronických kalendářů starosty i místostarostů a více prezentovat radnici skrze sociální sítě. Zkušeností je mnoho a nemusíme chodit nikam daleko. Například starosta Zábřeha se aktivně a pravidelně zapojuje do diskuze s občany, což je podle nás krok správným směrem. Nedílnou součástí našeho programu je i podpora spolků a sdružení, kterým chceme dát možnost rozvíjet své činnosti.

Luboši, poslední otázka. S jakým volebním výsledkem bys byl jako předseda šumperských Pirátů spokojen a kolik křesel by Piráti mohli v městském zastupitelstvu pro příští volební období obsadit?

Na tuto otázku se dá odpovědět z různých úhlů pohledu. Pokud budeme chtít jednoduše kopírovat celostátní preference Pirátů, byl by výsledek jistě velmi uspokojivý. Pokud však přihlédneme k volebnímu principu komunálních voleb, k místním poměrům a zažitým standardům, nemůžeme mezi celostátní a místní preference dávat rovnítko.

Přicházíme s čistými úmysly a s velkým zápalem. Pro někoho naivně, s touhou něco změnit, v našem pojetí však s obrovskou odvahou postavit se za naše spoluobčany, sousedy a rodiny, pro které chceme spokojený život v našem městě. Nemáme za sebou mocné oligarchy, finanční podporu, máme ale v zádech zázemí silné Pirátské strany, jejíž představitelé neuhnou, jdou tvrdě za svým, a proto i my do toho jdeme „Férově a na rovinu“.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.