5. zasedání Zastupitelstva města Přerova se neslo v únavné atmosféře

2. května 2019
5. zasedání Zastupitelstva města Přerova se neslo v únavné atmosféře

Přerov, 2. 5. 2019 - V úterý 30. dubna v městském sále Městského domu zasedlo Zastupitelstvo města Přerova. Na programu bylo kromě námi iniciovaného zákazu glyfosátu a vzniku pracovní skupiny pro participativní rozpočet bylo také schvalování záměru odkupu budov na náměstí T.G. Masaryka. Níže vám přinášíme naše krátké zhodnocení celého zasedání.

Hned ze začátku programu jsme podpořili našimi hlasy postoj města k nespravedlivému vyloučení přerovských juniorských hokejistů z extraligy. Taktéž jsme hlasovali pro přijetí záměru odkupu administrativní budovy na náměstí TGM číslo 16, lidově zvaného Emos, která by mohla v budoucnu poskytnout místo pro polovinu městských úředníků. Díky vazbám majitelů budovy na ODS jsme však požadovali, aby příslušný náměstek informoval zastupitele na každém zasedání o všech jednáních, která v dané věci vedl. Návrh bohužel nebyl schválen, ale o to pečlivěji budeme celou transakci v řádu desítek milionů hlídat.

Budoucí rozvoj města

Jedním ze zásadních projednávaných bodů bylo také zrušení záměru na odkup pozemků po bývalé Jutě. Jedná se o rozvojové území mezi nádražím a Komenského ulicí, jehož budoucnost svými hlasy bohužel většina zastupitelů zabetonovala. Téma podrobně rozebereme v samostatném článku.

Glyfosát, nejčastěji RoundUp

V souladu s našim programem jsme předložili návrh na omezení užívání glyfosátu městem Přerovem a taktéž jsme požadovali zanést do nájemních či pachtovních smluv na ornou půdu vlastnictví města zákaz užívání této látky. Glyfosát, nejčastěji RoundUp, je totální systémový herbicid, který se ve velkém množství užívá pro ničení plevelů a předsušování plodin na polích a na podzim již téměř vytlačil hlubokou orbu.

„Glyfosát je látka, která je prozatím v EU legální. Je však považována za pravděpodobně karcinogenní a některé soudy tuto látku za rakovinotvornou již uznali. Pokud pomineme tento fakt, je potvrzené, že má taktéž negativní vliv na hormonální soustavu. S řadou záporných účinků na kvalitu půdy, ostatní vegetaci, včelí společenstva i faunu v naší krajině je na místě předběžná opatrnost a zastavení užívání takovýchto látek. Vyrazilo nám proto dech, jak jsou koaliční zastupitelé k našemu životnímu prostředí lhostejní,“ komentovala Helena Netopilová za Společně pro Přerov a Piráty.

Skoro hodinová diskuze se místy měnila až v tragikomedii, kdy někteří koaliční zastupitelé dokonce argumentovali tím, že nemůžeme věřit všem studiím, zvláště těm, z USA, když zde někteří lidé věří, že je země placatá. Naše argumentaci podpořili také lékaři z jiných stran či členové komise životního prostředí.

I přes negativní rozhodnutí vládnoucí koalice budeme dále bojovat za konec glyfosátu v Přerově. O našich krocích vás budeme již brzy informovat!

Participativní rozpočet

Druhým našim předkládaným materiálem byl vznik pracovní skupiny pro participativní rozpočet v Přerově. Participativní rozpočet je způsob přímé demokracie, kdy občané navrhují a spolurozhodují o tom, jak bude naloženo s částí městského rozpočtu. Členy této pracovní skupiny se měli stát zapálení zástupci jednotlivých zastupitelských klubů a některé odbory města. Cílem mělo být vypracovat analýzu fungování participativního rozpočtování a najít způsob, jak jej implementovat do přerovských podmínek. Tento záměr byl však podpořen jen částečně, když byla práce na participativním rozpočtu na návrh koalice uložena finančnímu výboru. „Domníváme se, že lidé v tomto výboru nejsou dostatečně zapálení pro danou problematiku, ale hlavně by tato skupina pracovala na mnohem širší platformě. Obáváme se, že koalice se svou většinou ve finančním výboru může celý participativní rozpočet potopit,“ komentoval celou situaci Pirát Jaromír Horký, který participaci obyvatel věnuje velkou pozornost. „Doufám, že pan primátor dostojí svého předvolebního slibu a participativní rozpočet opravdu vznikne. Bohužel po některých slovech náměstkyně pro oblast financí tento pocit nemám,“ dodal Jaromír Horký.

V závěru zastupitelstva jsme chtěli, aby se rada města s ohledem na klimatickou změnu zabývala strategií adaptací na změnu klimatu – nic jiného nám totiž pravděpodobně ani nezbude. Svým negativním postojem však většina zastupitelů jen potvrdila, že si zatím absolutně neuvědomují závažnost celé situace a špatného stavu životního prostředí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.