Stanovisko k neúčasti zástupců petičního výboru na besedě 16.2.2017 v Kulturním domě Duha

15. 02. 2017
Stanovisko k neúčasti zástupců petičního výboru na besedě 16.2.2017 v Kulturním domě Duha

Včera jsme obdrželi stanovisko petičního výboru ohledně jejich neúčasti na besedě, které zde zveřejňujeme včetně naší reakce.

„Vážení, děkujeme za pozvání do Vaší besedy. Dokud ale bude pokračovat stávající křivá a podlá dezinformační kampaň plná nepodloženého obviňování občanů našeho města z antisemitismu jen proto, že si dovolí veřejně nesouhlasit s návrhem židovských organizací, je dle našeho názoru zcela nevhodné účastnit se jakýchkoliv akcí společně s těmito navrhovateli. Připomínáme, že cílem navrhovatelů je vytvořit plotem zcela obehnané a neprůchozí pietního místa o ploše skoro 7 tisíc metrů čtverečných místo stávajícího, desítky let již existujícího parku a parkoviště na ulici Studentská v Prostějově. Jedním z hlavních důvodů vzniku naší petice bylo upozornit občany právě na tento skutečný záměr navrhovatelů dlouhodobě zamlžovaný obecnými pojmy jako jsou rehabilitace hřbitova, zvýšení piety, navrácení úcty, kousek živého plotu apod. Petiční výbor petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn.“

Stanovisko organizátorů k neúčasti zástupců petičního výboru na besedě 16.2.2017 Kulturním domě Duha

Včera jsme mailem obdrželi vyjádření petičního výboru, ve kterém byla odmítnuta jejich účast na besedě. Samozřejmě že mají na takovýto postup právo a nikterak jim jej neupíráme. Nicméně považujeme toto odmítnutí za velkou chybu a velice nás tato neúčast mrzí. Jsme přesvědčeni, že udržování pozice na úrovni „zákopové války“ není v zájmu nikoho, ani zástupců nadace Kolel Damesek Eliezer, ani občanů města Prostějova a ani v zájmu autorů petice.

Zorganizování besedy byl nápad v situaci, kdy se v tisku vyhrotil konfrontační styl informování o kauze, obviňování signatářů petice z antisemitismu a především komentáře, svědčící o neznalosti aktuálního stavu věci. Na toto téma proběhla v rámci opozice krátká diskuze, jejíž závěrem bylo, že nebudeme besedu organizovat jako Změna pro Prostějov, ale jako společnou akci Pirátů, Zelených a vedení města statutárního města Prostějov. Což se po několika jednáních podařilo a jsme tomu rádi. Nevnímáme tento problém jako něco, co by měla opozice využívat jako zbraň proti koalici s vedením města. Rozhodně to není akce pouze opozičních stran, jak se objevilo v rozhovoru s panem Michálkem v Prostějovském večerníku. Proti interpretaci, že bychom si na této nešťastné kauze chtěli dělat politické body, se musíme důrazně ohradit. Hodnocení pozvánky v tomtéž rozhovoru ponechávám bez komentáře, považuji to za naprosto zástupný problém.

Co se moderátorky besedy týče, přemýšleli jsme o vhodné osobě a naše priority byly poměrně jasné – neměla by pocházet z Prostějova, měla by se orientovat v problematice a měla by být pokud možno z akademického prostředí. Rozhodně jsme nechtěli mít jako moderátora novináře. Z několika uvažovaných kandidátů nám nakonec přišla jako nejvhodnější paní profesorka Ingeborg Fialová z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty UP v Olomouci. Při osobním setkání jsme se přesvědčili v diskuzi o tom, že naše volba byla správná a nakonec se nám paní profesorku podařilo přesvědčit, aby tento nesnadný úkol na sebe vzala. Dle našeho názoru je to ta nejlepší volba a argumentaci o její „neobjektivnosti“ považujeme za mírně řečeno nefér.

Struktura besedy byla vymyšlena tak, aby měli všichni zúčastnění rovnocenný prostor jak pro úvodní představení svých postojů a důvodů, které k nim vedly, tak i pro odpovědi, na předem otázky v rámci řízené části diskuze, svým oponentům. Tzn., že každá ze stran diskuze by předem zaslala vždy dvě otázky na další účastníky diskuze a mohla by si připravit odpovědi na ty položené ji. Poté by následovaly dotazy z publika.

Věříme, že beseda nakonec proběhne v konstruktivním duchu a bez excesů a přispěje k vyjasnění situace a zmírnění mnohdy zbytečných vášní.

Za organizátory

Ing. Petr Lysek, předseda MS Prostějov, Česká pirátská strana
Ing. Ivo Lužný, předseda ZO Prostějov, Strana zelených

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....