Otevřený dopis primátorovi města Prostějov a Radě města Prostějov

16. října 2020
Otevřený dopis primátorovi města Prostějov a Radě města Prostějov

Prostějov, 15. října 2020 - Vážený pane primátore, vážení představitelé vedení města Prostějova, dovolujeme si na Vás apelovat ve věci aktivnějšího řešení aktuálního krizového vývoje v souvislosti s šířením infekčního onemocnění covid-19. Věříme, že vedení města Prostějova, včetně všech zaměstnanců, nyní dělá vše proto, abychom situaci zvládli a vyšli z ní v co nejkratší době vítězně. Náš podnět tedy směřuje k lepší komunikaci postupů, které jsou v dané věci realizovány.

Dosavadní informace podávané občanům jsou spíše útržkovité a nelze mluvit o tom, že by za řešením stála stabilní koncepce. Náš názor potvrzuje i fakt, že doposud neexistuje prezentovaný systém spolupráce města, zdravotnických či sociálních služeb a dobrovolníků. Zvláště pokud se bavíme o situaci, kdy je zřejmé, že ani vlastní kapacity integrovaného záchranného systému, včetně složek Policie ČR či Armády ČR, nemusí být dostačující. Nelze očekávat, že celou tuto situaci za nás vyřeší národní krizový koncept a štáb krizového řízení v Prostějově. Řešení úzce souvisí s prostým rozvojem lokální či občanské odpovědnosti a koordinací spolupráce všech místních občanů. Právě toto je úloha města – úzká a funkční koordinace všech lokálních politik (politika sociální, vzdělávací, bydlení, bezpečnosti atd.). A dosavadní praxe nás proto poněkud zneklidňuje.

Plno věcí se na jaře podařilo, současně se však odkrylo nespočet problémů, které bohužel přetrvávají do dnešních dnů. Občanská vzájemná pomoc (dobrovolnictví) nemusí mít charakter nějaké speciální zdravotnické či sociální podpory. Jejím obsahem může být prosté zajištění nákupu (včetně léků), sociálního kontaktu dle nastavených podmínek, psychické podpory těm, kteří jsou sami atd. Jen je třeba ji účelně koordinovat, rozvíjet a taky kontrolovat – a to je role města. Specifickou oblastí je podpora domácnostem, které si nemohou zajistit hlídání dětí či při vzdělávání. Existují sociální služby, které mohou právě těmto domácnostem pomoci. Mimochodem jsou to i služby organizací, jako je Člověk v tísni (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), který si na počátku roku 2020 žádal o podporu právě této činnosti ve výši cca 200 tisíc korun, a Rada města navrhla požadovanou částku snížit na 10 tisíc korun. Není třeba psát, jaké to může mít dopady. Jarní zkušenosti s mimořádnými opatřeními nám bohužel ukázaly i další nepříjemné dopady: * významné navýšení počtu domácího násilí, * významné finanční dopady pro nízkopříjmové domácnosti, zvláště pak pro domácnosti s jedním rodičem (samoživitelé/samoživitelky), * navýšení počtu osob v exekuci v souvislosti s výpadky příjmu, * ztráta bydlení či ohrožení ztrátou bydlení, * nejistota profesního rozvoje a podnikatelské činnosti,<br /> * významné zhoršení psychického i fyzického zdraví členů izolovaných domácností.

Jsme si jisti, že jste si těchto skutečností vědomi. I proto nás tolik překvapuje, že nejsme jako občané oslovováni pro aktivní zapojení a podporu – jak se máme zapsat k dobrovolnictví? Na koho se máme obrátit? Naši prarodiče nevědí, jakým způsobem město podpoří jejich péči, ať už zdravotní, sociální či materiální. Rodiče v okolí se ptají a různě zjišťují, kdo by jim mohl podat pomocnou ruku při podpoře výuky nad rámec toho, co odvádí pedagogové v těchto omezených podmínkách, za což jim patří velký dík. Některá města si zajistila přístroje pro testování v zařízeních sociálních služeb, aby bylo možné hned reagovat (iChroma). Jak je na tom Prostějov – zvláště když se místní zařízení pro seniory potýkala s četnějším řešením akutního stavu již dříve? Z facebookového profilu města se pravidelně dozvídáme informace k přípravě Prostějovské zimy. Věřte však, že bychom se raději dozvídali řešení věcí výše uvedených.

I proto Vám nabízíme naši podporu v řešení. Tak jak tomu bylo i na jaře: * podpora při krizovém vytvoření dobrovolnického systému, * sběr podnětů pro nastavení opatření zmírňující ekonomické i sociální dopady, * podpora školským zařízením při distanční výuce (současně i rodičům), * aktivní zapojení při tvorbě odborných platforem řešící sociální, zdravotní i ekonomické dopady, * maximální podporu při posilování občanské sounáležitosti a sociálních služeb.

Jsme tu pro Vás. Naši zástupci v zastupitelstvu čekají na Vaše oslovení, stejně jako další občané města.

Děkujeme za Váš vstřícný postoj a aktivní přístup k řešení.

Za pirátský tým v Prostějově<br /> Petr Lysek<br /> Petr Kapounek<br /> Jan Mochťák<br /> Dominik Voráč<br /> Ondřej Moskal<br /> Miroslav Hasa<br /> Jakub Šmíd<br /> Milan Fládr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.