Olomoucký kraj získal mezi lety 2014-2020 celkem 33,6 mld. Kč z evropských dotací

7. července 2021
Olomoucký kraj získal mezi lety 2014-2020 celkem 33,6 mld. Kč z evropských dotací

Na celém území Olomouckého kraje bylo získáno z dotací Evropské unie (v rámci programového období EU 2014-2020) více jak 33,6 mld. Kč. Na jednoho obyvatele kraje činí dotace z EU 53 705 Kč. Necelou třetinu z celkového objemu činily dotace EU do dopravní infrastruktury. Následovala oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání a životního prostředí.

Téma dopravy zásadně ovlivnilo i pořadí ORP (obec s rozšířenou působností) v čerpání dotací z EU v přepočtu na jednoho obyvatele. Největší objem čerpaných evropských zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele byl zaznamenán u ORP Lipník nad Bečvou následovaný ORP Šternberk a ORP Olomouc. Poslední jmenovaná ORP je ovšem na prvním místě, co se týče celkové částky získaných dotací. Ve zmíněných oblastech se realizovaly projekty s dotací větší než 1,5 mld. Kč. Jednalo se například o dopravní projekty: "Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc", "Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou" nebo "Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice". Dotace umožnily v Olomouckém kraji vznik bezpočtu dalších důležitých projektů, které slouží občanům a my jsme velice rádi, že tomu tak je. Tyto projekty pomáhají nejen ve výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci či složkám integrovaného záchranného systému, ale i mnoha dalším odvětvím po celém Olomouckém kraji.

Výše zmíněná několikamiliardová částka však není finálním údajem za celé programové období EU 2014-2020, jelikož ještě v roce 2021 budou vyhlašovány výzvy z operačních programů, a tudíž dojde k dalšímu schválení projektových žádostí. Konečné vyhodnocení programového období EU 2014-2020 bude možné po roce 2023, kdy budou proplaceny všechny schválené projekty. „Získané finanční prostředky z evropských fondů za uplynulé období jsou pro nás velkou výzvou, abychom byli v novém programovém období v čerpání externích zdrojů ještě úspěšnější. Moc se těším na to, co společně v budoucích letech dokážeme,“ vyjádřila se radní Zdeňka Dvořáková Kocourková k čerpání dotací z fondů EU v Olomouckém kraji.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.