Martin Šmída řešil možnosti vodního přivaděče do Olomouckého kraje ze Slezské Harty

03. 06. 2021
Martin Šmída řešil možnosti vodního přivaděče do Olomouckého kraje ze Slezské Harty

Radní Martin Šmída se dnes v Ostravě zúčastnil jednání, na kterém byly prezentovány možnosti posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry. Jednalo se o plánu na vybudování téměř 50 kilometrů dlouhou stavbu přivaděče vody ze Slezské Harty na Olomoucko a Přerovsko.

Byly představeny celkově 4 varianty přivaděče vody. Dvě možnosti by vedly novou trasu směrem ke Šternbersku a dvě varianty jdou cestou posílení stávajícího přivaděče směrem k Přerovsku. „Až nyní se můžeme bavit o konkrétních řešení, jejich předpokládaných nákladech, a to jak investičních, tak provozních. V tom bylo dnešní jednání jednoznačným přínosem a děkuji za něj. Doposud se celá záležitost přivaděče vody ze Slezské Harty do Olomouckého kraje řešila především na vládní úrovni bez systematické konzultace s územím, kterého se to má týkat. Olomoucký kraj neidentifikuje vážnou poptávku po takovém projektu,“ uvádí radní Martin Šmída.

Koncepce koalice Pirátů a Starostů se dlouhodobě zabývá problémem sucha a zadržování vody v krajině. „Osobně jsem názoru, že sucho se má řešit jinak, než dlouhými rourami mezi kraji. Pokud v úsilí na záchranu přirozeného klimatu zcela selžeme, může toto v budoucnu připadnout jako alternativa ke zvážení. Do té doby bychom však měli nasměrovat energii a peníze spíše do chytrého hospodaření s vodou v krajině, než do podobných megalomanských projektů,“ doplňuje Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....