Komentář Martina Šmídy: Chráníme Bečvu na všech frontách. I před kontroverzní výstavbou přehrady Skalička.

9. února 2021
Komentář Martina Šmídy: Chráníme Bečvu na všech frontách. I před kontroverzní výstavbou přehrady Skalička.

Skaličce se věnujeme dlouhodobě, v květnu loňského roku Piráti Olomouckého kraje upozornili na rozporuplné vyjádření ministra zemědělství Miroslava Tomana, který vodní nádrž Skalička popisoval jako prostředek boje se suchem. Současná koncepce přitom s přehradou počítá jako s protipovodňovým opatřením.

Aniž by se kompetentní ministerstva věrohodně vyjádřila k rizikům souvisejícími s plánovanou výstavbou nádrže Skalička u Hranic na Moravě, snaží se v aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky změnit pojmenování záměru výstavby; dosavadní pojmenování plocha pro suchou nádrž navrhují přejmenovat na plocha pro vodní dílo.

Problém jsme řešili na konci ledna v úzké spolupráci s náměstkem hejtmana Janem Šafaříkem a jako Rada Olomouckého kraje zaslali Ministerstvu pro místní rozvoj jako garantovi Politiky územního rozvoje nesouhlasné stanovisko ke změně formulace a požadavek na ponechání současného znění až do doby zveřejnění výsledků studie.

Je pozoruhodné, že snahy o přejmenování záměru přicházejí ještě před dokončením studie hodnotící a porovnávající varianty vodního díla Skalička. Studie má například za úkol zhodnotit rizika pro rozsáhlý krasový systém zahrnující i Hranickou propast, tj. nejhlubší zatopenou jeskyni na světě a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Sdílíme obavy místních obyvatel Hranicka o budoucnost krasového systému, Lázní Teplice nad Bečvou a zdrojů pitné vody. Stejně tak vnímáme kritiku přírodovědců sdružených pod výzvou Spojená Bečva, kteří prosazují variantu suchého poldru.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.