Hospodařit ekologicky a ekonomicky? Sluneční energie ze střech městských budov je nutností!

31. května 2021
Hospodařit ekologicky a ekonomicky? Sluneční energie ze střech městských budov je nutností!

Pirátský zastupitel Petr Lysek se tázal vedení města, zda má město zpracovanou koncepci na realizaci fotovoltaických panelů a případné vytipované objekty. Odpověď byla následující: „Energetička magistrátu města Prostějov ve spolupráci s odd. rozvoje pracují v rámci tvorby Nového strategického plánu a s tím související priorizací přípravy projektů Město Prostějov s následujícím seznamem objektů pro případnou instalaci fotovoltaické elektrárny: DDM Vápenice – akce byla zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2021, ta ovšem nebyla schválena, ačkoliv je stavba po všech stránkách vhodná pro realizaci FVE.“

Úryvek nového Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je jasným důkazem toho, že město bude mít možnost čerpat značné prostředky na realizaci projektů FVE: „Hlavní cílovou skupinou jsou veřejné subjekty. Jedná se převážně o obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod.“

„Vedení města by proto mělo s touto možností počítat a zařadit realizaci co největšího počtu fotovoltaických elektráren již do rozpočtu města na rok 2022 a nejen to. Nové stavby v Prostějově by měli být navržené tak, aby se s obnovitelnými zdroji počítalo dopředu. Čas jsou totiž peníze a u takovéto investice to platí dvojnásob, jelikož se můžou budoucí každoroční úspory z nákladů na energie reinvestovat do dalších projektů,“ dodává předseda místního sdružení Prostějov Ondřej Moskal

Na závěr trochu optimisticky. První vlaštovka v oblasti obnovitelné energie se již v Prostějově objevila. Tím je sluneční elektrárna na objektu Sportcentra DDM Prostějov p.o. Mezi další možné objekty k možné realizaci FVE jsou střechy zimního stadionu, škol Dr. Horáka a ZŠ J.Železného a další a další střechy v majetku města a jím zřízené organizace a vlastněné obchodní společnosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.