Hospodařit ekologicky a ekonomicky? Sluneční energie ze střech městských budov je nutností!

31. 05. 2021
Hospodařit ekologicky a ekonomicky? Sluneční energie ze střech městských budov je nutností!

Pirátský zastupitel Petr Lysek se tázal vedení města, zda má město zpracovanou koncepci na realizaci fotovoltaických panelů a případné vytipované objekty. Odpověď byla následující: „Energetička magistrátu města Prostějov ve spolupráci s odd. rozvoje pracují v rámci tvorby Nového strategického plánu a s tím související priorizací přípravy projektů Město Prostějov s následujícím seznamem objektů pro případnou instalaci fotovoltaické elektrárny: DDM Vápenice – akce byla zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2021, ta ovšem nebyla schválena, ačkoliv je stavba po všech stránkách vhodná pro realizaci FVE.“

Úryvek nového Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je jasným důkazem toho, že město bude mít možnost čerpat značné prostředky na realizaci projektů FVE: „Hlavní cílovou skupinou jsou veřejné subjekty. Jedná se převážně o obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod.“

„Vedení města by proto mělo s touto možností počítat a zařadit realizaci co největšího počtu fotovoltaických elektráren již do rozpočtu města na rok 2022 a nejen to. Nové stavby v Prostějově by měli být navržené tak, aby se s obnovitelnými zdroji počítalo dopředu. Čas jsou totiž peníze a u takovéto investice to platí dvojnásob, jelikož se můžou budoucí každoroční úspory z nákladů na energie reinvestovat do dalších projektů,“ dodává předseda místního sdružení Prostějov Ondřej Moskal

Na závěr trochu optimisticky. První vlaštovka v oblasti obnovitelné energie se již v Prostějově objevila. Tím je sluneční elektrárna na objektu Sportcentra DDM Prostějov p.o. Mezi další možné objekty k možné realizaci FVE jsou střechy zimního stadionu, škol Dr. Horáka a ZŠ J.Železného a další a další střechy v majetku města a jím zřízené organizace a vlastněné obchodní společnosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....