Jsem bojovnicí za efektivní nakládání s veřejnými prostředky, roky se účastním občanské iniciativy Rekonstrukce státu. V letech 2014 - 2019 jsem byla opoziční zastupitelkou města Šumperk. Chtěla bych dosáhnout maximální transparentnosti úřadu, otevřených výběrových řízení, digitalizace úřadu s cílem větší občanské spokojenosti při kontaktu s krajem, zvýšení efektivity při nakládání s veřejnými prostředky, rovnoměrného regionálního rozvoje a péče o životní prostředí.

Kde bydlím?
v Šumperku.

Čím se živím?
Jsem poradkyní pro snižování energetické náročnosti budov a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Proč jsem krajskou zastupitelkou?
Chci přispět k rozvoji Olomouckého kraje svojí prací, pílí a zkušenostmi.

Čeho chci dosáhnout?
Chtěla bych dosáhnout maximální transparentnosti úřadu, otevřených výběrových řízení, digitalizace úřadu s cílem větší občanské spokojenosti při kontaktu s krajem, zvýšení efektivity při nakládání s veřejnými prostředky, rovnoměrného regionálního rozvoje a péče o životní prostředí.

Co mám ráda na Olomouckém kraji?
Krajinu, nedotčené přírodní krásy i kulturní skvosty a pracovitost místních lidí.

Kancelář:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900 Olomouc
Česká Republika