Vojtěch Nezval

Vojtěch Nezval (* 18.4.1997) člen MS Přerov a člen majetkoprávní komise statutárního města Přerova. Pracuje jako logistik a servisní technik v obchodní firmě.

Studuje kombinované bakalářské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru andragogika v profilaci na personální rozvoj.

Od roku 2014, se zajímá o dění v Přerově a spolupracuje s MS Přerov, ve kterém se v roce 2020 stal 1. místopředsedou, následně je od podzimu roku 2021 jeho předsedou. Společně s Piráty, se podílel na pořádání kulturních akcí (VyOsení, dětský den na Laguně), ale také ukliďme Česko.

Považuje se za liberála a jeho hlavní oblasti zájmu, je nakládání s odpady a ochrana životního prostředí.

Ve volném čase, se věnuje hraní a rozšíření hry Ringo, četbě knih (hlavně Goerge Orwella), a také opravám aut a výpočetní techniky.

Jeho oblíbený citát je - „Lidé, kteří volí zkorumpované politiky, podvodníky, zloděje a zrádce. Nejsou oběti, nýbrž spolupachatelé.“ George Orwell