Petr Lysek

Do roku 2013 jsem nebyl členem žádné politické strany, politiku jsem však dlouhodobě , čím dál tím více znechuceně, sledoval a postupně jsem si uvědomoval, že pokud chci na současném neutěšeném stavu něco změnit, nezbývá nic jiného než se o to pokusit. Z těchto důvodů jsem se v prosinci 2013 stal členem České pirátské strany. Dospěl jsem k názoru, že demokracie bez spoluúčastí co největšího podílu aktivních občanů se postupně stává svou karikaturou. Další pohnutkou bylo vědomí, že mimo jiné i naše generace má velkou vinu na tom, jaké typy lidí jsme po roce 1989 do politiky pustili. A vnímám to i jako mou zodpovědnost vůči vlastním dětem.

V roce 2014 jsem kandidoval v komunálních volbách do zastupitelstva statutárního města Prostějov v rámci společného projektu Pirátů, Strany zelených a nezávislých kandidátů “Změna pro Prostějov”, kdy se nám podařilo získat 4 mandáty. V září 2015 jsem se stal zastupitelem města Prostějov (jako náhradník po odstoupení jednoho z našich zastupitelů).

Mezi mé celoživotní koníčky patří volejbal, kterému se věnuji v rámci možností stále ještě aktivně, hudba a literatura. A když je čas, rád se projedu na kole anebo pokouším osud na sjezdovkách.