Výstavba vodní nádrže Skalička u Teplic nad Bečvou je hazardem s léčivými prameny místních lázní a zdroji pitné vody obyvatel, varují Piráti a Starostové

5. května 2020
Výstavba vodní nádrže Skalička u Teplic nad Bečvou je hazardem s léčivými prameny místních lázní a zdroji pitné vody obyvatel, varují Piráti a Starostové

Olomouc, 5. května 2020 - Megalomanské plány resortu zemědělství na boj se suchem by již brzy mohly negativně pocítit klienti oblíbených lázeňských procedur v Teplicích nad Bečvou a obyvatelé přilehlých obcí. Ministr zemědělství Miroslav Toman včera (4. května 2020) na tiskové konferenci (1) potvrdil plány na vybudování vodní nádrže Skalička jako prostředku boje se suchem. Současná koncepce přitom s přehradou počítá jako s protipovodňovým opatřením a nikoliv jako s prostředkem na boj se suchem. Experti z Mendelovy univerzity v Brně navíc varují, že vybudování nádrže Skalička může negativně ovlivnit podzemní vodu v celé krasové oblasti, tedy i unikátní Hranickou propast - nejhlubší zatopenou jeskyni na světě a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

"Vláda rezignuje na chytré a levné zadržování vody v krajině a  chce se vydat zastaralou a nefunkční cestou výstavby obří hráze. S tím nesouhlasíme." říká Martin Šmída, garant expertního týmu pro životní prostředí Pirátů a Starostů v Olomouckém kraji.

„Samozřejmě se velmi bojíme, aby se nám nezměnila kvalita naší minerálky, aby byla použitelná i pro další generace,“ sdělila před časem České televizi Bohdana Opočenská, výkonná ředitelka Lázní Teplice nad Bečvou.

"Výstavba velkých vodních děl je v posledních letech kriticky vnímána po celém civilizovaném světě. Skutečně nás podobná dílaochrání před povodněmi a suchem? Domnívám se, že tento koncept již neplatí. Krajina pod velkými vodními díly naopak vodu ztrácí.Jako geomorfolog zabývající se řekami vidím další riziko v zahlubování koryt pod přehradami, které omezují transport štěrků a  tímurychlují hloubkovou erozi v korytech. A právě tento proces urychluje vysychání krajiny a akceleruje riziko povodní," odůvodnil svoupodporu iniciativy Spojená Bečva (3) geomorfolog a děkán Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Jan Hradecký,Ph.D.

Řešením pro vybudování funkčního prvku protipovodňové ochrany, které současně neohrozí zdroje podzemních vod, zachová místnícenné biotopy obývané řadou ohrožených druhů živočichů a především bude vhodnější variantou pro prevenci sucha, je vybudováníbočního poldru (2). Piráti a Starostové nepodporují v Olomouckém kraji výstavbu megalomanských vodních nádrží. Ušetřené miliardypožadují investovat do chytrého zadržování vody v krajině. Důležité je přitom zadržovat vodu přímo v půdě, tedy podporovat budováníremízků, mezí a dalších krajinných prvků.

Plány na zahrazení toku Bečvy nepřidělávají vrásky na čele jen občanům Hranicka strachujících se o své zdroje pitné vody. Přírodovědci varují před zničením ekologických hodnot poslední štěrkonosné řeky v České republice. Kromě toho výstavba přehrady přinese správci toku nutnost převážení nahromaděného štěrku pod přehradu. I toto udržovací řešení je z ekonomického pohledu zcelanesmyslné.

odkazy:

(1) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-reseni-sucha-musi-byt.html (2) https://www.spojenabecva.cz/resources/client/Poldr_Skalicka_studie_UPRM_2016.pdf (3) https://www.spojenabecva.cz/

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.