Viktor Tichák - Stále čekáme na obrat - kdy začne Olomouc šetřit a myslet na budoucnost?

14. 11. 2021
Viktor Tichák - Stále čekáme na obrat - kdy začne Olomouc šetřit a myslet na budoucnost?

V září Zastupitelstvo města Olomouce zvýšilo daň z nemovitosti na dvojnásobek. Kritizovali jsme, že si takové zvýšení můžeme dovolit, jen když občanům ukážeme, jak město samo šetří. Hned na listopadovém zasedání zastupitelstva na stůl přistála další žádost, tentokrát na individuální dotaci, na 1,3 milionu z městské kasy pro hokejový klub, zcela mimo dotační soutěž. Je tohle šetření?

Finanční výbor zasedá před každým jednáním zastupitelstva. Koalice má ve výboru většinu, přesto některé návrhy výborem neprojdou, jako např. na posledním jednání nesystémová dotace pro hokejový klub HC Olomouc ve výši 1,3 milionu korun. Na hokej město přispívá mnoha dalšími kanály, z nichž nejmarkantnější je účelová propagační smlouva na 9 milionů ročně např. za logo Olomouce na dresech. V této finančně velmi nelehké době natahují ruce všichni. Není na místě některým vyhovět a některým ne, bez stanovení jasných kritérií. Finanční výbor doporučení zastupitelstvu nedal, přesto zastupitelstvo tuto dotaci schválilo. Nutno podotknout, že na jednání nepřišel ani jeden zástupce hokejového klubu, i když byli pozváni. To považuji za zcela nehorázné, pokud od města chtějí tak velké peníze.

Skladba rozpočtu na příští rok bude velmi obtížná. Vychází se z rozpočtu na rok 2021 - jenže k tomu musíme přičíst inflaci, růst cen energií, růst mezd a další výdaje, které nelze jen tak škrtnout. Některé položky rozpočtu jsou dlouhodobě neudržitelné - jde například o Moravské divadlo Olomouc a Moravskou filharmonii Olomouc, které město za těchto finančních podmínek za rok za dva už nebude mít jak zaplatit. Proto přijal finanční výbor usnesení, v němž na tento fakt upozorňuje a vyzývá k hledání chytrých řešení. Nabízí se mj. větší využití synergie obou institucí, které sídlí v jedné budově. Určitě nechceme jít cestou rušení souborů ani propouštění.

Podobné upozorňující usnesení přijal výbor i minulý rok. Týkalo se alarmujících mzdových nákladů na úředníky magistrátu ve srovnání s městy podobné velikosti. Už přes půl roku čekáme na výsledek procesního auditu, který má na starost městský tajemník a který by měl ukázat cesty k efektivnějšímu chodu úřadu, možnosti digitalizace některých agend a s tím související úspory na osobních nákladech.

Osobně bych hlasoval pro takový rozpočet, který nebude příjmovou stránku “lepit” prodejem nemovitostí, který nebude počítat s výdaji pro spřátelené subjekty mimo systém dotační soutěže, který představí radikální úspory v mzdových nákladech a bude ambiciózní v hledání nových chytrých řešení jak v oblasti provozu, tak nových investic, např. do digitalizace. Rozpočet na rok 2022 bude finanční výbor řešit na svém jednání 18. listopadu. Dočkáme se alespoň náznaku nějaké strategie, jak z finanční krize města ven?

Viktor Tichák, předseda Finančního výboru ZMO

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....