V Olomouckém kraji se poprvé setkala komise pro zvládání sucha a nedostatku vody

14. 06. 2021
V Olomouckém kraji se poprvé setkala komise pro zvládání sucha a nedostatku vody

Nejen v Olomouckém kraji se projevuje krize spojená s hydrologickým suchem. Za účelem lepšího zvládání situace byla zřízena krajská komise pro zvládání sucha a nedostatku vody, která se poprvé setkala 10. června. Tento orgán zřizuje hejtman jako zvláštní orgán kraje a je jejím předsedou. Dalšími členy jsou zaměstnanci krajského úřadu, zástupci správců povodí, ČHMÚ, PČR, HZS, KHS. Také je možno přizvat významné uživatele vody (např. zástupce vodárenských společností, zástupce obcí).

Mezi mnohé kompetence komise patří opatření, ve kterých je schopna upravit, omezit a zakázat nakládání s povrchovými vodami, či upraví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod stanovenou v povolení k nakládání s vodami. „Vznik krajské komise pro zvládání sucha a nedostatku vody je silnou zbraní v boji s nepříznivou klimatickou situací. Velice mě těší její existence, která nám může pomoci v budoucích letech,“ vyjádřil radní Martin Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....