tisková zpráva: Piráti navýšili peníze do životního prostředí! Na opatření půjde v rámci této oblasti v Olomouckém kraji téměř 7 milionů korun

9. března 2023
tisková zpráva: Piráti navýšili peníze do životního prostředí! Na opatření půjde v rámci této oblasti v Olomouckém kraji téměř 7 milionů korun

Olomouc, 13.3.2023 - Dnes byl spuštěn krajský dotační titul s názvem Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství. Díky němu bude možné financovat opatření na revitalizaci krajiny, osvětu či předcházení vzniku odpadu. Kraj na titul vyhradil celkem takřka 7 milionů korun.

„Sběr žádostí probíhá od 13.3. až do 6.4. a žadatel bude moci na projekt získat až 150 000 korun. Nabídka projektů, které program pokryje je opravdu široká. Žadatelé mohou financovat třeba obnovu říček a studánek, výstavbu krajinných prvků vedoucích k zadržování vody v krajině, omezení půdní eroze nebo zvýšení druhové rozmanitosti. Peníze mohou jít také na sázení stromů a jiné rozptýlené zeleně, opatření na záchranu hnízdišť ptáků, obnovu naučných stezek nebo třeba na kroužky pro děti zaměřené na zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Celý seznam lidé najdou na stránkách Olomouckého kraje a možnosti jsou opravdu široké,“ říká krajský pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída.

Žádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby z Olomouckého kraje. Fyzické osoby musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště na území kraje. U právnických osob se pak může jednat např. o obec, svazek obcí nebo různé spolky/sdružení, které se věnují životnímu prostředí či zemědělství.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

tisková zpráva: Piráti vytvořili nový dotační titul pro dobrovolnické a neziskové organizace v oblasti životního prostředí! Na jejich podporu v Olomouckém kraji půjde 1,5 milionů korun.

tisková zpráva: Piráti vytvořili nový dotační titul pro dobrovolnické a neziskové organizace v oblasti životního prostředí! Na jejich podporu v Olomouckém kraji půjde 1,5 milionů korun.

Olomouc, 13.3.2023 - Dnes byl spuštěn krajský dotační titul, který podpoří činnost dobrovolnických a neziskových organizací v Olomouckém kraji, jež se věnují oblasti životního prostředí. Na jejich podporu půjde 1,5 milionu korun. O vytvoření nového dotačního titulu se zasadili Piráti.

Zimní report z Pirátské Tvrze

Zimní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s aktuálním zimním obdobím souběžně přichází i čas adventu a tak už jistě téměř každý zapálil několik svíček na svém adventním věnci a začali jsme si tak i ve svých domácnostech navozovat atmosféru blížících se vánočních svátků.