Střípky z 11. Zastupitelstva města Přerova

5. února 2020
Střípky z 11. Zastupitelstva města Přerova

V pondělí 3. února se poprvé v roce 2020 sešli zastupitelky a zastupitelé města Přerova. Na program se dostalo například velmi diskutované téma odkupu budovy TGM 16, propojení ulic Kopaniny-Lipnická nebo také program regenerace památkové zóny včetně obnovy studny na Horním náměstí, jak jsme v loňském roce navrhli. Přečtěte si krátký souhrn ze zasedání!

Adaptace na změnu klimatu

Již v dubnu roku 2019 Společně pro Přerov a Piráti navrhovali vytvořit adaptační strategii města Přerova na změnu klimatu, tehdy bohužel naše výzvy koalice nevyslyšela. Avšak 30. ledna letošního roku Rada města otočila a schválila pořízení takové studie. „Pokládám za velmi důležité a přínosné se takovou strategií zabývat, snad jenom škoda, že tak zastupitelé nerozhodli již v loňském roce při našem návrhu. Je však dobře, že se radní nakonec odhodlali změnou klimatu zabývat,” komentoval předseda zastupitelského klubu Jan Horký.

Studie se tedy bude mimo jiné věnovat problematice srážkových vod a jejich zadržování, třeba pomocí zelených vegetačních střech. Radní ale v krátké době za sebou přicházejí s další zakázkou na opravu ploché střechy, kde se ani okrajově možností jejího ozelenění nebo alespoň práce se srážkovými vodami nezabývali. Promarněná příležitost?

Odkup budovy TGM 16{:target='_blank'}

Budova TGM 16 na hlavním náměstí v Přerově, všem známá jako EMOS, již dekády vzbuzuje mezi obyvateli Přerova silné a protichůdné reakce. Společně pro Přerov a Piráti chtějí, aby o jejím dalším osudu rozhodlo referendum mezi obyvateli Přerova. Budova je součástí veřejného prostoru a hlavní dominantou celého náměstí. Věříme proto, že je fér, aby o jeho osudu rozhodli sami obyvatelé.

“Návrh odkupu této budovy bych mohl podpořit za předpokladu, že by mu předcházela veřejná diskuse s občany města a projekt by byl důkladně promyšlen. Například by měl brát ohled i na vznik nových parkovacích míst v parkovacím domě ve vnitrobloku. Referendum je iniciativa, na kterou mají občané nárok a nemělo by jim být toto právo zapřeno,” říká zastupitel Pavel Ondrůj, který referendum navrhl a dodává: “Občané sice budou rádi, že se v horizontu několika desítek let ušetří za nájemné, pokud by tato budova byla v majetku města. Jenže občany hlavně zajímá otázka jejího vzhledu, nechtějí další kontroverzní kašny na náměstí, chtějí být konečně na něco hrdí! U projektů jako právě tento bychom měli vždy vyžadovat architektonickou soutěž jako standard.”

Lídr opozice Jan Horký navrhl, aby se město chovalo jako rozvážný kupec a koupi odložilo do okamžiku, než bude znám skutečný stavebně technický stav objektu a jeho nosných konstrukcí. Zkrátka, aby nekupovalo zajíce v pytli. Koalice má však evidentně raději pověstného zajíce - návrh odmítla. „Jako naprosto zásadní vnímám odkup sousední budovy TGM 18, známé jako restaurace U Hrocha, která na budovu tzv. EMOSu přímo navazuje. Pomohla by nám s řešením celého radničního komplexu a poskytla dostatek prostoru pro celou samosprávu,” připomíná Jan Horký, který je profesí zároveň architekt. „V rychlosti, kterou v celém postupu přiznal i pan náměstek Zácha, vidím pouze snahu získat rychle politické body, nikoli promyšlené kroky, které si nová radnice zaslouží.”

Koalice na závěr však veškeré protinávrhy svou hlasovací mašinérií podpořenou komunisty přehlasovala.

Chceme vytvořit místa pro rodinné bydlení

Zastupitelstvo města v pondělí schválilo i nákup pozemků v Dlunonicích, které by měly posloužit pro rodinnou výstavbu a rozvoj této místní části. A do jisté míry i jako kompenzace za nedalekou dálnici. Rozsah pozemků, které by město chtělo pro tuto rozvojovou oblast se na návrh zastupitele Jana Horkého rozšířil o další, bezprostředně navazují. V případě jejich získání by z investice do nových inženýrských sítí a komunikací profitovalo i konečně město, přičemž zároveň získává silný nástroj na určení podoby budoucí lokality pro bydlení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.