Olomoucký kraj dnes potvrdil převod akcií na spolek Odpady Olomouckého kraje za účelem větší autonomie této organizace. Převod akcií byl odsouhlasen na pondělním jednání zastupitelstva Olomouckého kraje a dnes stvrzen podpisy hejtmana Josefa Suchánka a radního a předsedy spolku Martina Šmídy.

Projekt odpadů Olomouckého kraje má již takřka desetiletou historii. Ambiciózní plán však nebyl naplněn a stal se pro mnohé kontroverzním. Po letech stagnace se nyní nové krajské vedení snaží celý koncept restartovat tak, aby začal smysluplně fungovat. Od loňského roku tak již byly změněny stanovy a uskutečněné valné hromady, které jmenovaly nové vedení ve spolku i servisní společnosti. Spolek měl dosud jen 100 kusů akcií, což neodpovídalo jeho významu. Dnešním dnem dochází k převodu 20 795 akcií v celkové výši 311 925 Kč. „Převádíme akcie dosud vlastněné Olomouckým krajem za účelem větší autonomie spolku Odpadů Olomouckého kraje a jeho posílení ve strukturách Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje a. s.. Spolek je nyní silnější, otevřenější a umožňuje několik úrovní zapojení. Tvoříme tak platformu pro obce, aby mohly snáze a především společně čelit výzvám spojených s novým odpadovým zákonem a stanovenými recyklačními cíli,“ uvádí radní Šmída.

Spolek Odpady Olomouckého kraje má za cíl sdružovat obce, aby mohly společně řešit nakládání s odpadem. „Tento koncept v zahraničí není ojedinělý. Osvědčil se například u našich sousedů v Rakousku, nebo v Polsku. V Olomouckém kraji tak chceme dokázat, že je tento koncept uskutečnitelný také u nás,“ doplňuje Šmída.