Spolek Odpadů Olomouckého kraje posiluje

23. 09. 2021
Spolek Odpadů Olomouckého kraje posiluje

Olomoucký kraj dnes potvrdil převod akcií na spolek Odpady Olomouckého kraje za účelem větší autonomie této organizace. Převod akcií byl odsouhlasen na pondělním jednání zastupitelstva Olomouckého kraje a dnes stvrzen podpisy hejtmana Josefa Suchánka a radního a předsedy spolku Martina Šmídy.

Projekt odpadů Olomouckého kraje má již takřka desetiletou historii. Ambiciózní plán však nebyl naplněn a stal se pro mnohé kontroverzním. Po letech stagnace se nyní nové krajské vedení snaží celý koncept restartovat tak, aby začal smysluplně fungovat. Od loňského roku tak již byly změněny stanovy a uskutečněné valné hromady, které jmenovaly nové vedení ve spolku i servisní společnosti. Spolek měl dosud jen 100 kusů akcií, což neodpovídalo jeho významu. Dnešním dnem dochází k převodu 20 795 akcií v celkové výši 311 925 Kč. „Převádíme akcie dosud vlastněné Olomouckým krajem za účelem větší autonomie spolku Odpadů Olomouckého kraje a jeho posílení ve strukturách Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje a. s.. Spolek je nyní silnější, otevřenější a umožňuje několik úrovní zapojení. Tvoříme tak platformu pro obce, aby mohly snáze a především společně čelit výzvám spojených s novým odpadovým zákonem a stanovenými recyklačními cíli,“ uvádí radní Šmída.

Spolek Odpady Olomouckého kraje má za cíl sdružovat obce, aby mohly společně řešit nakládání s odpadem. „Tento koncept v zahraničí není ojedinělý. Osvědčil se například u našich sousedů v Rakousku, nebo v Polsku. V Olomouckém kraji tak chceme dokázat, že je tento koncept uskutečnitelný také u nás,“ doplňuje Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....