Společnost odpady Olomouckého kraje potřebuje oživit

03. 03. 2021
Společnost odpady Olomouckého kraje potřebuje oživit

V úterý 2. března svolal radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Olomouckého kraje Martin Šmída videokonferenci na téma Budoucnost odpadového hospodářství v Olomouckém kraji. Pozváni byli všichni nominanti do orgánů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a. s., kterých je v současnosti 22.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje vzešla ze Spolku Odpady Olomouckého kraje v roce 2018, který tak pozbyl svého bývalého významu. Z důvodu koronavirové pandemie bylo již několikrát odloženo konání valné hromady, kde by měly být představenstvo a dozorčí rada zmíněnými nominanty formálně naplněny. „Tato formalita však nemůže být překážkou, abychom nepracovali či nekomunikovali. A byl jsem nemile překvapen, v jakém stavu se tento projekt dnes nachází. Po všech těch letech není shoda akcionářů na cílech, prostředích ani časovém harmonogramu. Ukázalo se, jak je komunikace mezi všemi dotčenými zástupci klíčová a jsem rád, že všichni zúčastnění přijali mé pozvání,“ uvádí Šmída.

Z této schůzky vzešlo zadání, že mají jednotliví zástupci měst a obcí dodat svoje představy o budoucnosti odpadového hospodářství v Olomouckém kraji do konce března.

„Je potřeba skutečný restart. I kvůli novému odpadovému zákonu je před námi mnoho práce a tato společnost může být nástrojem, jak pozvednout odpadové hospodářství v kraji. Nutnou podmínkou však je, abychom postupovali ve shodě a aby byly vyslyšeny názory nejen velkých měst, ale i malých obcí,“ doplňuje Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....