Rozpočet města Olomouce na rok 2019: Posílení úředníků, méně života ve městě

14. 12. 2018
Rozpočet města Olomouce na rok 2019: Posílení úředníků, méně života ve městě

Olomouc, 14. 12. 2018 - V rozpočtu, který bude olomoucké zastupitelstvo schvalovat v pátek 14. 12. 2018, je mnoho otazníků. Shrňme si, co je na rozpočtu problematické.

Na první pohled patrnou změnou je, že je předkládaný materiál velmi stručný, především jeho část B, tedy rozpočet jednotlivých odborů magistrátu. Zastupitelům jsou prezentovány pouze paragrafy, nikoli jednotlivé položky, jak by tomu mělo správně být. „Považujeme tento krok za krok špatným směrem. Princip Smart City a transparentního hospodaření je jiný – v tomto modelu není vidět, jakým způsobem odbory hospodaří se svými financemi,“ uvedl předseda finančního výboru zastupitelstva a zastupitelského klubu Piráti a Starostové Viktor Tichák. Například rozpočet odboru pro IT a Smart City obsahuje pouze jednu částku přes 21 mil. Kč s názvem „provoz odboru“. Na co peníze konkrétně půjdou, se dozví pouze příslušný náměstek. Ani rada, ani zastupitelstvo změny nedostanou na vědomí, proto bude kontrola velmi obtížná. Stejný problém se ale týká všech odborů.

Jak jsme již uvedli, nesouhlasíme s 66% snížením podpory vysokých škol. Univerzita Palackého je nejdůležitější partner města a příspěvek 2,5 mil. Kč považujeme za symbolicky velmi důležitý nejen pro tříbení dobrých vztahů obou partnerů. Univerzita za tyto peníze přinášela do města mnoho života, pořádala úspěšné festivaly apod.

Živou kulturu města tvořilo i Divadlo hudby, které již nedostane příspěvek 4,1 mil. Kč. Rádi bychom alespoň část těchto peněz viděli v otevřené dotační soutěži, nejen jako automatický příspěvek do “kamenných institucí”.

Pozitivně vnímáme náznaky jakési občanské participace, i když je to z rozpočtu méně patrné. Asi koalice zatím neuvažuje o participativním rozpočtu, jak bychom si představovali my, ale dle slov pana primátora bude toto téma ještě otevřeno. V rozpočtu existuje desetimilionová položka „opravy a estetizace veřejného prostranství“, o které vedení města pouze mlží. Co znamená? A proč se tatáž suma smazala z rozpočtu oprav chodníků u Technických služeb města Olomouce? Týká se tato změna výraznějšího financování komisí městských částí, které kromě nás velmi zdůrazňovali v předvolebním programu i koaliční strany? Doufáme, že budeme k diskusi o participaci a městských částech přizváni.

Celkově musí být provoz města úspornější. V následujících letech, kdy je třeba splácet obrovský dluh, který tu zbyl po minulých vládách, se spořit musí. Ale snižování investičního balíku není vhodným řešením. Největší (vlastně jedinou větší) investicí příštího roku bude nový poplašný systém za bezmála 80 milionů korun. Je opravdu tak drahá investice tím nejdůležitějším, co občané města potřebují?

Budeme se zasazovat o zavedení aplikace Cityvizor, aby mohla být kontrola plnění rozpočtu snadná jak pro zastupitele, tak pro veřejnost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....