Řešíme nebezpečnou skládku kalů v Kralicích na Hané

Řešíme nebezpečnou skládku kalů v Kralicích na Hané

Do bezprostřední blízkosti městyse Kralice na Hané nechala od roku 2015 firma SPRESO s. r. o., pod záminkou kompostování, navozit čistírenské kaly. Ty vzápětí začala ukládat, v rozporu s provozním řádem, i mimo určenou plochu, a tento odpad se tak nahromadil i na přilehlých pozemcích. V celkovém objemu se dnes jedná o téměř 31 tisíc tun kalů. Kaly navíc leží v ochranném pásmu významného vodního zdroje užívaného pro hromadné zásobování pitnou vodou. Tímto problémem se začal zabývat místní občan Karel Labonek, který informoval i krajského radního Martina Šmídu.

Byla zpracována analýza, která prokázala, že již došlo a bohužel dále dochází k šíření nebezpečných látek do okolí. Tyto kaly nyní představují nebezpečný odpad s vysokou mírou ekotoxicity. Obsahují například ropné látky, těžké kovy a další kontaminanty, které přímo ohrožují nejen životní prostředí ale i obyvatele Kralic, kteří mají v blízkosti své studny.

„Je to tragický příběh, neboť kdyby se řešil včas, mohlo být řešení relativně jednoduché a levné. Před svým vstupem do krajské rady jsem pracoval právě jako vedoucí kompostárny, takže jsem nyní, po seznámení s případem, snadno poznal, kolik mnoho chyb se tady stalo. Bohužel, čím déle celý problém zůstává neřešen, tím větší nebezpečí představuje. Rád bych i touto cestou vyzval Českou inspekci životního prostředí, aby co nejdřív vydala rozhodnutí k tomuto případu. Její řízení s firmou, která mezitím změnila majitele, trvá až příliš dlouho,” komentuje radní pro životní prostředí Olomouckého kraje Martin Šmída, který dotčené místo navštívil osobně.

“Vzhledem k výsledkům laboratorních rozborů, ale i konečným závěrům analýzy rizik, je pro ochranu životního prostředí, zdraví a životů lidí dnes zcela zásadní to, jak rychle se podaří tento nebezpečný odpad odstranit. A to i z důvodů stále se zvyšujících budoucích nákladů na odstranění deponie a následnou sanaci,” komentuje Karel Labonek, dnes člen Komise životního prostředí a veřejného pořádku v Kralicích na Hané.

Zpracovaná analýza rizik již dnes odhaduje náklady na likvidaci a následnou sanaci v rozmezí 250 – 750 mil. Kč. Situaci také prošetřuje Policie ČR.

“Chtěl bych poděkovat také krajskému odboru životního prostředí a zemědělství, které od samého počátku, kdy jsem se na něj jako osoba pověřená obcí obrátil, se snaží věc smysluplně řešit. Jsme rádi za nabídnutou pomoc v hledání řešení, která nyní přichází od nového vedení Olomouckého kraje,” dodává k situaci Karel Labonek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....