Rada Olomouckého kraje schválila dotace v oblasti životního prostředí na příští rok

23. listopadu 2022
Rada Olomouckého kraje schválila dotace v oblasti životního prostředí na příští rok

Na radě Olomouckého kraje jsme schválili dotace v oblasti životního prostředí.

Příští rok tak poputuje 48 milionů korun na aktivity, spolky a projekty spojené s přínosem pro životní prostředí a zemědělství.

Na aktivity a projekty spojené s podporou vzdělávání a osvěty a realizace opatření s přínosem pro oblast životního prostředí a zemědělství bylo vyčleněno 6 988 000 Kč, což je oproti minulému roku nárůst přibližně 1,5 mil. Mezi podporované aktivity patří např. přírodě blízká opatření vedoucí k zadržení vody v krajině, revitelaizace toků a niv, obnova přirozených drobných prvků a biotopů, zvýšení druhé rozmanitosti a omezení půdní eroze. Dále také výsadba roztýlené zeleně a péče o ni, zakládání květnatých pásů a motýlých louček, zakládání a údržba studánek, podpora rozšiřování či udržení původních živočišných druhů ve volné krajině, vzdělávací a osvětové akce, budování naučných stezek, či nově i aktivity směřující k předcházení vzniku odpadu.

Nově byly také schváleny dotace na podporu činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 1 500 000 korun. Ve standardním fondu pro obce pak půjde 20 000 000 korun na výstavbu dostavbu, intenzifikace a rekonstrukci čistíren odpadních vod (včetně kořenových) a kanalizací Dalších 10 000 000 korun pak bude využito na výstavbu a dostavbu vodovodů pro veřejnou spotřebua úpravny vod. Obnova environmentálních funkcí území, mezi které budou patřit například projekty na obnovení retence vody obdrží 4 000 000 korun. Dotace na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury byly oproti minulému roku navýšen na 5 000 000 korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jarní report z Pirátské Tvrze

Jarní report z Pirátské Tvrze

Jarní report z Pirátské Tvrze je tu! Březnové dny nám pomalu začínají přinášet první teplejší sluneční paprsky a začíná se probouzet jaro. S tím se tradičně snoubí také začátek venkovních aktivit jako jsou práce na zahrádkách, polích a kolem domů.

Piráti vytvořili nový dotační titul pro dobrovolnické a neziskové organizace v oblasti životního prostředí! Na jejich podporu v Olomouckém kraji půjde 1,5 milionů korun.

Piráti vytvořili nový dotační titul pro dobrovolnické a neziskové organizace v oblasti životního prostředí! Na jejich podporu v Olomouckém kraji půjde 1,5 milionů korun.

Olomouc, 13.3.2023 - Dnes byl spuštěn krajský dotační titul, který podpoří činnost dobrovolnických a neziskových organizací v Olomouckém kraji, jež se věnují oblasti životního prostředí. Na jejich podporu půjde 1,5 milionu korun. O vytvoření nového dotačního titulu se zasadili Piráti.

Piráti navýšili peníze do životního prostředí! Na opatření půjde v rámci této oblasti v Olomouckém kraji téměř 7 milionů korun

Piráti navýšili peníze do životního prostředí! Na opatření půjde v rámci této oblasti v Olomouckém kraji téměř 7 milionů korun

Olomouc, 13.3.2023 - Dnes byl spuštěn krajský dotační titul s názvem Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství. Díky němu bude možné financovat opatření na revitalizaci krajiny, osvětu či předcházení vzniku odpadu. Kraj na titul vyhradil celkem takřka 7 milionů korun.