Rada Olomouckého kraje schválila dotace v oblasti životního prostředí na příští rok

23. listopadu 2022
Rada Olomouckého kraje schválila dotace v oblasti životního prostředí na příští rok

Na radě Olomouckého kraje jsme schválili dotace v oblasti životního prostředí.

Příští rok tak poputuje 48 milionů korun na aktivity, spolky a projekty spojené s přínosem pro životní prostředí a zemědělství.

Na aktivity a projekty spojené s podporou vzdělávání a osvěty a realizace opatření s přínosem pro oblast životního prostředí a zemědělství bylo vyčleněno 6 988 000 Kč, což je oproti minulému roku nárůst přibližně 1,5 mil. Mezi podporované aktivity patří např. přírodě blízká opatření vedoucí k zadržení vody v krajině, revitelaizace toků a niv, obnova přirozených drobných prvků a biotopů, zvýšení druhé rozmanitosti a omezení půdní eroze. Dále také výsadba roztýlené zeleně a péče o ni, zakládání květnatých pásů a motýlých louček, zakládání a údržba studánek, podpora rozšiřování či udržení původních živočišných druhů ve volné krajině, vzdělávací a osvětové akce, budování naučných stezek, či nově i aktivity směřující k předcházení vzniku odpadu.

Nově byly také schváleny dotace na podporu činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 1 500 000 korun. Ve standardním fondu pro obce pak půjde 20 000 000 korun na výstavbu dostavbu, intenzifikace a rekonstrukci čistíren odpadních vod (včetně kořenových) a kanalizací Dalších 10 000 000 korun pak bude využito na výstavbu a dostavbu vodovodů pro veřejnou spotřebua úpravny vod. Obnova environmentálních funkcí území, mezi které budou patřit například projekty na obnovení retence vody obdrží 4 000 000 korun. Dotace na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury byly oproti minulému roku navýšen na 5 000 000 korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.