Program a kandidáti Pirátů v Majetíně

7. září 2014
Program a kandidáti Pirátů v Majetíně

V Brodku u Přerova a v sousedním Majetíně jsme sestavili samostatné Pirátské kandidátky. Zatímco v Majetíně Piráti uspěli, získali pře 11 % hlasů a mají jednoho zastupitele z devíti, v Brodku zůstali těsně pod hranicí, když získali 4,7 %.

Zde si můžete přečíst, s jakým programem byl zvolen Martin Šmída do zastupitelstva v Majetíně.

<h3>PROGRAM PIRÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V MAJETÍNĚ</h3> <h3>OTEVŘENÁ OBEC</h3>

Usnadníme občanům styk s úřady

Rozšíříme úřední hodiny obecního úřadu, ideálně na pět dní v týdnu.

Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na obecním webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem.

Internet pro všechny

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích.

<h3>TRANSPARENCE</h3>

Všechny smlouvy obce umístíme na Internet

Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv (tzv. "nejkrásnější zákon"), i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné.

<h3>ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ</h3>

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet

Obec by si měla tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obce.

Budeme hledat úspory

Provedeme revizi mandatorních (povinných) výdajů, náplně práce jednotlivých zaměstnanců a placených funkcionářů. Zasadíme se o zrušení placené pozice 2. místostarosty.

<h3>KVALITA ŽIVOTA</h3>

Kvalitní údržba veřejného prostoru

Za samozřejmost považujeme zajištění kvalitní údržby zeleně nejen v obci, ale i v extravilánu (okolí). Stejně tak předpokládáme průběžnou údržbu komunikací (silnic a chodníků) a drobné architektury (lavičky, odp. koše, atd.). Počítáme se zachováním motivačního programu pro občany, aby se dobře starali o své předzahrádky.

Funkční a vkusné veřejné budovy

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude svůj projekt hlídat od začátku do konce. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Chráníme životní prostředí

Samozřejmostí musí být zákonný postup při nakládání s odpady. Majetín patří mezi nejlépe třídící obce. Recyklace se musí vyplatit těm, kteří mají snahu recyklovat. Chceme proto rozvířit debatu o snížení poplatků za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

<h3>BEZPEČNOST</h3>

Doprava

S pomocí odborníků chceme vyřešit problémová a nebezpečná místa (např. místo pro přecházení chodců v ulici Příhon). Budeme podporovat cyklodopravu (výhledově např. cyklostezka do Krčmaně).

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (např. hřbitov). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů.

<h3>DEMOKRACIE</h3>

Zapojíme občany do rozhodování

Na zasedání zastupitelstva by měl mít přístup každý občan. Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

<h3>PODPORA MÍSTNÍCH</h3>

Podpora spolků

Považujeme dobrovolnické spolky za živou duši obce. Budeme podporovat dobrovolnickou aktivitu občanů, neboť i Česká Pirátská strana funguje na dobrovolnických principech.

Pokud to bude v našich silách, vyjdeme spolkům maximálně vstříc při jejich aktivitách nebo třeba při shánění vhodných prostor. Při finanční podpoře budeme striktně kontrolovat vynaložené peníze, tyto informace budeme zveřejňovat a po spolcích budeme požadovat maximální transparenci.

Chceme přispět k rozvoji kultury i sportu, a tak budeme úzce komunikovat s partnery z těchto oblastí. Věříme, že najdeme společnou řeč, udržíme pestrý kulturní život a podpoříme sport, a to především mládežnický.

Podpora místního podnikání

Ve výběrových řízeních nemůže být cena jediným rozhodujícím kritériem. Budeme zohledňovat a zvýhodňovat lokální živnostníky a firmy, před nadnárodními korporacemi. Zároveň se vyvarujeme možného střetu zájmů.

Zaměstnanost

Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním zbytečných úředníků, za smysluplné řešení. Obecní zaměstnanci mají dělat práci, na kterou mají kvalifikaci a být za ni spravedlivě odměněni. Na výpomoc při sezónních pracích lze najmout krátkodobě další pracovníky, třeba i s využitím dotací.

Tento program vychází z celostátního programu České Pirátské strany. Konkrétní podobu získal na veřejných schůzích Místního sdružení Pirátská Tvrz. Všichni kandidáti jej podepsali a zaručili se jej dodržovat. MS Pirátská Tvrz sdružuje členy a příznivce České Pirátské strany v obcích: Brodek u Př., Citov, Císařov, Grygov, Krčmaň, Kokory, Majetín a Rokytnice u Př.

<h3>KANDIDÁTI:</h3>
  1. Jaromír Procházka (bez p. p.)
  2. Ing. et Ing. Martin Šmída (Piráti)
  3. Aleš Gofroj (bez p. p.)
  4. Ing. Radim Studený (Piráti)
  5. Adam Slaměník (bez p. p.)
  6. Vladimír Kubala (bez p. p.)
  7. Olga Zlínská (bez p. p.)
  8. Petr Soldán (bez p. p.)
  9. Vojtěch Dostál (bez p. p.)
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti jdou do krajských voleb s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a regionálních osobností

Piráti jdou do krajských voleb s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a regionálních osobností

Olomouc, 18.4.2024 - Česká pirátská strana půjde do podzimních krajských voleb v koalici s hnutím ProOlomouc, Společně pro Přerov a Naše Litovelsko. Oznámili to na čtvrteční tiskové konferenci v Olomouci. Společným cílem je boj proti korupci, transparentnost a poskytování kvalitních krajských služeb občanům.

Hledáme stážisty pro senátní a krajské volby v Olomouckém kraji

Hledáme stážisty pro senátní a krajské volby v Olomouckém kraji

Nabízíme nestereotypní stáž v politickém marketingu pro Českou Pirátskou stranu v Olomouckém kraji. Hledáme nadšence, kteří jsou kreativní, mají zájem o PR a sociální sítě a jsou ochotni se učit novým věcem. Nabízíme praxi v dynamickém politickém prostředí, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Stáž je neplacená, s flexibilní dobou trvání. Pokud chceš získat zkušenosti v politickém marketingu, pošli nám své CV a motivační dopis.

Zemědělce je třeba vyslechnout

Zemědělce je třeba vyslechnout

Olomouc, 23. 2. 2024 - Českem rezonuje protest zemědělců, který v pondělí odstartovaly traktory v Praze. Mnozí zemědělci i zemědělské organizace na začátku týdne mluvili o tom, že jim byla demonstrace ukradena různými pseudo-vlasteneckými proudy a velká část z nich se tak od protestu distancovala. Včera (22. 2.) to však bylo jiné. Čtvrteční akci zaštítila Agrární komora, a tak se dá mluvit o skutečném zemědělském protestu s reálnými důvody i požadavky.