Povolební situace v Majetíně a Brodku u Přerova

7. listopadu 2014
Povolební situace v Majetíně a Brodku u Přerova

V Majetíně získali Piráti v komunálních volbách přes 11% a získali jednoho zastupitele, v Brodku získali Piráti 4.7% a post zastupitele jim těsně unikl. V Brodku i v Majetíně však nepolevujeme v práci.

"V letošním supervolebním roce jsme zapojili do politiky mladé lidi a občany se zájmem o pirátský program. V komunálních volbách jsme kandidovali samostatně v obci Majetín a Brodek u Přerova." připomíná předseda Místního sdružení Pirátská Tvrz Radim Studený.

Situace v Majetíně

V devítičlenném zastupitelstvu zasedlo 6 zastupitelů ze sdružení nezávislých kandidátů, což je skupina okolo současné starostky, která svou pozici obhájila, dále 2 zastupitelé z nezávislých kandidátů Majetín JINAK a jeden Pirát - Martin Šmída.

Ustavující zasedání se nemohlo konat v řádném termínu, neboť se soud musel ještě vypořádávat s žalobou na neplatnost voleb. Ta byla zamítnuta. Ustavující zasedání se konalo tedy až 19. 11.

V tomto pozdním termínu tedy složili zastupitelé slib a mohlo proběhnout první jednání. Vzhledem k jasné převaze současné starostky byly funkce rozděleny dle očekávání, a tak "její lidé" obsadili všechny důležité pozice, včetně místostarostů (neuvolněných, s platem přes 7000,-), předsedů výborů a komisí a většiny jejich členů. Opozičníci z "Majetín JINAK" získali jedno místo ve finančním výboru a jedno místo v kontrolním. Pirát Martin Šmída se pak stal rovněž členem kontrolního výboru a členem redakční rady. Přestože se dožadoval, aby ono pirátské místo v kontrolním výboru obsadil některý z nezvolených kandidátů z kandidátky České pirátské strany, nebylo mu to dovoleno, a tak nakonec na členství v kontrolním výboru svolil. Návrhy opozice, aby výbory byly pětičlenné, byly smeteny ze stolu.

Při volbě předsedů a členů komisí probíhalo opět vše pod taktovkou současné starostky s výjimkou jediné situace. Při volbě členů stavbení komise se Martin Šmída přimluvil za to, aby komise nebyla vyměněna ze sta procent a aby byla zachována alespoň částečná kontinuita s komisí minulou, která podle něj pracovala dobře. Jeho argumenty byly očividně přijaty, neboť v následném hlasování o obsazení stavbení komise byly pro návrh strostky pouze 4 hlasy. Členové komise tedy zvoleni nebyli, a toto hlasování čeká zastupitele na následující schůzi. Zvolený předseda stavební komise se nakonec vyjádřil tak, že do komise přijme rád každého, kdo o to bude mít zájem a odborné předpoklady.

Dál opět vše probíhalo podle předpokladů. Nicméně celá situace dokládá ten fakt, že to v Majetíně bude mít opozice velmi těžké a jedinou její zbraní jsou argumenty, které budou mířit právě na zastupitele ze sdružení nezávislých kandidátů současné starostky.

Dále se řešily běžné věci, jako oprava střechy na ČOV, dotace pro farnost za účelem rekonstrukce schodiště ve věži kostela, či změna příspěvku na dopravní obslužnost.Většina těchto návrhů byla schválena absolutní většinou devíti hlasů, což je znamením, že na konkrétních věcech může být často shoda. Opozice zde není od toho aby bořila, ale aby přinášela různé pohledy na některé problematiky.

Některá usnesení byla dodána na zastupitelstvo na poslední chvíli a Pirát Martin Šmída se proto, s ohledem na demokratické minimum, zdržel hlasování. Následně zastupitelům vysvětlil, co to demokratické minimum je. Nakonec si ještě neodpustil poznámku, že se mu v zasedací místnosti bez internetu velmi špatně pracuje. Dále si posteskl, že zápis je veden ručně do připravené šablony, odkud se bude opět vepisovat do počítače, a že by považoval za modernější a ekologičtější řešení, kdyby se zápis dělal na počítači rovnou.

Oproti minulému volebnímu období, kdy v zastupitelsvu seděla jediná strana, si tedy zastupitelé budou muset zvyknout, že Pirát bude vytrvale požadovat modernizaci, transparenci a otevřenost fungování zastupitelstva, potažmo celé obce. Můžeme jen hádat, nakolik budou jeho snahy úspěšné, neboť je na to takřka sám. Přesto se do budoucnosti dívá s optimismem: "Nejsem v zastupitelstvu, abych bořil. Naopak, chci se především učit a postupně se snažit aplikovat konkrétní body z našeho programu. Pro ostatní zastupitele to možná zásadní věci nejsou, ale možná i díky tomu se je podaří zrealizovat. Už nyní jednáme o zajištění online zápisu nebo zřízení transparentního účtu a další věci budou postupně přibývat. Věřím, že za ty 4 roky bude Majetín transparentní a technologicky vyspělou obcí, která bude mít náskok. Pokud ostatní zastupitelé mé záměry pochopí, tak věřím, že jejich zavedení do praxe bránit nebudou. Stačí i jeden Pirát, aby se věci hnuly dopředu." říká Pirátský zastupitel a zároveň předseda Pirátů v Olomouckém kraji Martin Šmída.

Situace v Brodku u Přerova

Komunálních voleb v Brodku se celkově účastnilo 9 volebních stran a uskupení. Zastupitelstvo městyse tvoří 15 zastupitelů z 8 stran a uskupení. Jediným, kdo se do zastupitelstva nakonec nedostal, byť jen těsně, byli Piráti, kteří dosáhli na 4,7 %.

Jednání začala probíhat v podstatě v zápětí po zveřejnění výsledků voleb. Postupně začala, přes různé spekulace a dohody, vznikat taková neurčitá cosi jako ,,asi koalice" napříč téměř všemi kandidátkami.

Tak se taky stalo, že byly k vidění různé pozoruhodné situace, kdy např. 2 zastupitelé zvoleni z jedné kandidátky jsou nakonec ve svých prioritách při volbě starosty rozděleni tak, že jeden hlasoval úplně opačně, než ten druhý ,a to v nejednom případě.

Výše zmíněná "koalice" čítající 9 členů, si prosadila nejen svého kandidáta na starostu, ale taktéž navrhli ze svého uskupení místostarostku. Kategoricky odmítli navrhovaného kandidáta druhé, logicky menší části, čítající 6 zastupitelů, kteří byli sice tvořeni z poloviny vítězného volebního uskupení, ale málo platné, když někteří jsou na kandidátce nějaké, ale už před volbami se domluvili na hlasování úplně opačném. 22.10. 2014 byl zvolen starostou Roman Zbožínek a místostarostkou Miroslava Omelková.

Vítěz voleb se tím pádem dostal do opozice.

"Těžko říct, jak bude teď chtít "koalice" postupovat a jakým směrem. Jelikož vize skoro žádné před volbami nikde neprezentovali, snad jen vyšší finanční podporu místního fotbalového klubu, ale to mi přijde poněkud krátkozraké." říká lídr pirátské kandidátky v Brodku Radek Vojtek.

"Situaci v Majetíně i Brodku bedlivě sledujeme a jsme odhodlaní se zapojovat i nadále do veřejného života" uzavírá předseda místního sdružení Radim Studený.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.