Poslední šance uhradit v Olomouci poplatky za odpad - pozor na změny!

26. 05. 2021
Poslední šance uhradit v Olomouci poplatky za odpad - pozor na změny!

Vzhledem k hackerskému útoku v letošním roce není možné platit poplatek za svoz komunálního odpadu prostřednictvím online formuláře, na nějž si mnoho občanů města už zvyklo. Oznámení je na webu města poněkud skryto, po kliknutí na banner “platba poplatku za komunální odpad” najdete pouze upozornění: „Elektronický formulář na webových stránkách již není dostupný.” Platné informace jsou pouze v sekci aktualit. Termín ale zůstává 31. května. Existují nyní dvě možnosti, jak poplatek uhradit:

-> Jednodušší způsob je zaplatit za každou osobu v domácnosti zvlášť. Na účet 19-1801731369/0800 pošlete zvlášť 804 Kč za každou osobu, připojte variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol celé rodné číslo (bez lomítka) osoby, za kterou poplatek odvádíte.

-> Složitější možností je stáhnout si oznámení o hromadné platbě pod následujícím odkazem, v písemné podobě poslat poštou, poslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem anebo donést osobně na přepážku oddělení místních poplatků či na podatelnu.

„Vzhledem k extrémně napjatému rozpočtu města považuji za rozumné neprodlužovat lhůty pro placení poplatků kvůli ztíženým podmínkám pro placení. Mohlo by se totiž stát, že město nebude mít dostatek financí na účtech a rada je začne hledat např. v prodeji toho zbytku nemovitostí, které městu Olomouci ještě zbyly. Byl jsem však ubezpečen, že v případě mírného zpoždění platby za odpad nebude ekonomický odbor nikoho bezhlavě pokutovat,” říká zastupitel a předseda finančního výboru Viktor Tichák.

V budoucnu by chtěli Piráti a Starostové placení všech poplatků soustředit na jedno místo. „Na takovém e-shopu města Olomouce by občané mohli zaplatit poplatek za odpad nebo psa, ale také např. poplatek za krátkodobé i dlouhodobé parkování nebo zábor veřejného prostranství. Ideálně aby šlo vše vyřídit z domova bez nutnosti cesty na úřad,” dodává zastupitel Jakub Knápek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....