Poslední šance uhradit v Olomouci poplatky za odpad - pozor na změny!

26. května 2021
Poslední šance uhradit v Olomouci poplatky za odpad - pozor na změny!

Vzhledem k hackerskému útoku v letošním roce není možné platit poplatek za svoz komunálního odpadu prostřednictvím online formuláře, na nějž si mnoho občanů města už zvyklo. Oznámení je na webu města poněkud skryto, po kliknutí na banner “platba poplatku za komunální odpad” najdete pouze upozornění: „Elektronický formulář na webových stránkách již není dostupný.” Platné informace jsou pouze v sekci aktualit. Termín ale zůstává 31. května. Existují nyní dvě možnosti, jak poplatek uhradit:

-> Jednodušší způsob je zaplatit za každou osobu v domácnosti zvlášť. Na účet 19-1801731369/0800 pošlete zvlášť 804 Kč za každou osobu, připojte variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol celé rodné číslo (bez lomítka) osoby, za kterou poplatek odvádíte.

-> Složitější možností je stáhnout si oznámení o hromadné platbě pod následujícím odkazem, v písemné podobě poslat poštou, poslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem anebo donést osobně na přepážku oddělení místních poplatků či na podatelnu.

„Vzhledem k extrémně napjatému rozpočtu města považuji za rozumné neprodlužovat lhůty pro placení poplatků kvůli ztíženým podmínkám pro placení. Mohlo by se totiž stát, že město nebude mít dostatek financí na účtech a rada je začne hledat např. v prodeji toho zbytku nemovitostí, které městu Olomouci ještě zbyly. Byl jsem však ubezpečen, že v případě mírného zpoždění platby za odpad nebude ekonomický odbor nikoho bezhlavě pokutovat,” říká zastupitel a předseda finančního výboru Viktor Tichák.

V budoucnu by chtěli Piráti a Starostové placení všech poplatků soustředit na jedno místo. „Na takovém e-shopu města Olomouce by občané mohli zaplatit poplatek za odpad nebo psa, ale také např. poplatek za krátkodobé i dlouhodobé parkování nebo zábor veřejného prostranství. Ideálně aby šlo vše vyřídit z domova bez nutnosti cesty na úřad,” dodává zastupitel Jakub Knápek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.