Pirátská putovní univerzita: Inovace v politice i ve vzdělávání

28. 04. 2018
Pirátská putovní univerzita: Inovace v politice i ve vzdělávání

Olomouc, 28. 4. 2018 - Pirátská putovní univerzita začíná fungovat také v Olomouci. Od 9. 5. 2018 v Picolu, ulice 8. května 5. Projekt lze označit jako „svobodná a otevřená univerzita budovaná zdola“. Dobré řešení se mnohdy vyjeví až poté, co o sebe křísnou velmi různorodé myšlenky. Právě takové tvůrčí a nepředpojaté prostředí, které pak může odvážně otevírat nové myšlenkové obzory, chce Pirátská putovní univerzita vytvářet a kultivovat.

Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá jediný lék: vzdělání. (George Orwell)

Přijde totiž doba, kdy se také české školství bude muset probudit do 21. století. Jako Pirátská strana máme pravidlo, že dřív než budeme zavádět něco v politice, chceme si většinu věcí otestovat v praxi, ať už na sobě nebo v každodenním životě. Ne nadarmo v našem programu stojí, že „Podporujeme svobodnou volbu vzdělávací cesty. Prosazujeme rozmanitý vzdělávací systém, kde si každý může vybrat tu nejvhodnější školu i způsob výuky, a dosáhnout tak maxima svého potenciálu.“

Proč vlastně „univerzita“? Je užití tohoto vznešeného slova na místě? Rozhodně ano. Slovo univerzita, latinský výraz universitas, znamená „sdružení, jednota“. Univerzita tehdy vznikla z potřeby prosazovat a chránit akademickou svobodu bádání a předávání znalostí mladším zájemcům. O tuto svobodu dnes akademický svět do značné míry přichází, protože akademici tráví víc a víc času soutěžením o granty, jsou pod tlakem kultury auditu a čím dál narůstající byrokracie, která se snaží za každou cenu měřit akademický či vědecký výkon. Chceme tedy pro vzdělání opět vytvořit skutečně svobodný prostor.

Open source univerzita

I když je současný svět překotný, chaotický a mnohovrstevnatý, jako politická strana aspirující na dobrou správu země nutně musíme poznávat svět kolem sebe jako to, co je „uspořádané, přehledné“. A neplatí to jen pro nás. Univerzita proto usiluje o smysluplnou a interdisciplinární syntézu poznatků.

Osnovy studijního oboru jsou flexibilní podle časových možností i schopností jednotlivců. Dáme vám příležitost vystudovat třeba i „obor“, který zatím žádná česká univerzita nenabízí a nebo uskutečnit výzkum, jemuž se v České republice zatím nikdo nevěnuje. Rigorózní přístup a vědecká metoda jako ve skutečné akademické instituci je pro nás samozřejmě ideální meta, k níž směřujeme. Naše cesta je „agilní“, jako snad všechno pirátské. Už dnes je z čeho vybírat, nabízíme 63 jednotlivých přednášek.

První, úvodní, díl se jmenuje Pirátská putovní univerzita – představení projektu. Bude to o naší vizi a dozvíte se odpovědi na následující otázky. Pro koho je určena Pirátská putovní univerzita? Proč inovovat vzdělávání i politiku současně aneb politika jako veřejné kognitivní pole? Jaký děláme výzkum? Jaké jsou tři hlavní výzkumné otázky? Jak s námi studovat, jak se stát lektorem, jaké kurzy/přednášky/pracovní dílny či besedy nabízíme? S kým spolupracujeme?

Na shledanou, těšíme se na Vás 9. 5. 2018 v 18 hodin v Picolu.

Miluš Kotisová, Tomáš Svoboda

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....