Piráti v Olomouckém kraji si zvolili svého lídra a čelo krajské kandidátky

05. 12. 2019
Piráti v Olomouckém kraji si zvolili svého lídra a čelo krajské kandidátky

Piráti v Olomouckém kraji si v průběhu minulých týdnů zvolili kandidáta na hejtmana a čelo své kandidátní listiny do krajských voleb. Volba probíhala prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali šestici osobností z celkem 13 nominantů. “Jsem rád, že mají Piráti v Olomouckém kraji mnoho skvělých lidí, z kterých lze vybírat,” říká předseda krajského sdružení Viktor Tichák.

Lídrem pirátské kandidátky je 2. místopředseda krajského sdružení, opoziční zastupitel v Prostějově a manažer v telekomunikacích Petr Kapounek, který je zároveň garantem programového bodu IT a smart cities. “Olomoucký kraj v současnosti funguje spíše jako prodloužená ruka vlády - penězovod ke spřízněným subjektům a marketingový kanál vládnoucího hnutí. Chci Olomouckému kraji i funkci hejtmana vrátit důstojnost a původní smysl - pečovat o rozvoj kraje a služeb pro občany.” uvedl ke své kandidatuře Petr Kapounek. V práci pro Olomoucký kraj se bude věnovat zejména modernizaci řízení krajského úřadu, snížení byrokracie, e-governmentu a hospodaření kraje.

Na druhém místě Piráti zvolili profesionálního kompostáře a odborníka v oblasti recyklace odpadů, zastupitele Majetína, člena republikového výboru Pirátů a vedoucího krajského expertního týmu pro Životní prostředí Martina Šmídu, který se bude v krajském zastupitelstvu zabývat zejména ekologií, boji se suchem a udržováním vody v krajině, stavu ovzduší a celkově fauně a flóře v našem kraji. Především se však chce zabývat problematikou odpadového hospodářství. Ke své kandidatuře dodává: “Chci transparentní politiku odpadového hospodářství a rozkrýt plány nově vzniklé akciové společnosti Odpady Olomouckého kraje. Rozhodně nechci, aby se v Olomouckém kraji přestalo třídit a všechny odpady proletěly komínem spalovny.Jde o zdraví našich občanů a budoucnost našeho kraje.”

Třetí místo na kandidátce získal 1. místopředseda krajského sdružení, předseda přerovských Pirátů a garant programového bodu Kultura, Jaromír Horký, který pracuje v oblasti marketingu jako PR expert. V krajském zastupitelstvu se chce zaměřit zejména na podporu živé kultury, transparentnost, rozkrytí klientelistických vazeb v oblasti sportu či zapojení občanů do rozhodování. „Olomoucký kraj vnímám jako kraj plný příležitostí, který je však zatížen různými klientelistickými vazbami či politickými trafikami. Mou prací bude toto prostředí narovnat, aby mohl kraj prosperovat ve všech oblastech a lidem se v něm dobře žilo. S čímž úzce souvisí podpora živé kultury a její rozvoj v regionech,” dodal Jaromír Horký.

Čtyřkou pirátské kandidátky je zvolen předseda Pirátů v Prostějově a zastupitel statutárního města Prostějov Petr Lysek, který se profesně věnuje projektování technických zařízení budov. V krajském zastupitelstvu vidí svou roli v oblasti sportu a kultury, ale také by se rád věnoval problematice vzdělávání a investic. Současně by rád dosáhl toho, aby si občané uvědomili význam krajské politiky na jejich životy. “Zřízení krajů, ve své době částí politických elit nechtěných, vytvořilo mezičlánek mezi moci státní a komunální, jehož význam a vliv mnoho občanů podceňuje. Přitom úroveň krajské politiky má zásadní dopady v tak důležitých oblastech, jako je školství, zdravotnictví a nebo doprava. Snahou politiků by mělo být přiblížit úlohu kraje občanům a zvýšit tak jejich zájem o své politiky na krajské úrovni, více je sledovat a vyžadovat transparentní a kvalitní správu veřejných věcí, “ uvádí Petr Lysek.

První pětku uzavírá lékař a vysokoškolský učitel Martin Morong, původem z Jeseníku, který zároveň působí jako 2. místopředseda Pirátů v Olomouci. V zastupitelstvu kraje by se chtěl zasadit zejména o dostupnou a kvalitní odbornou zdravotní péči i pro odlehlejší části Olomouckého kraje a to zejména na Jesenicku, kde je kvalifikovaných zdravotníků nedostatek. Věnuje se zároveň i oblasti školství, kde chce zvýšit podporu středních škol zřizovaných krajem tak, aby studenti měli představu o svém budoucím povolání a mohli již na střední škole zjistit, co je baví. Zároveň věří, že je potřeba do škol přinést inovace, dostatek financí na platy učitelů, i modernizovat vybavení učeben. “Vždy jsem měl dojem, že Jesenicko není příliš slyšet a není dostatečně zastoupeno. To bych chtěl svým působením v zastupitelstvu Olomouckého kraje změnit.”

Jako experta na dopravu si členové na šesté místo kandidátky zvolili člena poslaneckého rezortního týmu pro oblast dopravy Miloše Zmeškala, který se hodlá věnovat hlavně dopravní situaci a hospodaření kraje. “Přes kraje teče velké množství peněz. Je přirozenou úlohou Pirátů hlídat, aby se s penězi hospodařilo účelně a transparentně.”

Pirátskou vizí je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti nabízí alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, nýbrž příležitostí zapojit se do veřejného dění a rozvoje svého okolí. Budeme usilovat o dobře fungující a prosperující kraje, které svým obyvatelům poskytují kvalitní podmínky pro život a zároveň dbají o dlouhodobou udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....