Piráti upozornili na možnou diskriminaci občanů při rozdělování bytů v Přerově

19. 11. 2021
Piráti upozornili na možnou diskriminaci občanů při rozdělování bytů v Přerově

Město Přerov neposkytuje městské byty osobám s omezenou svéprávností a používá pro toto rozhodnutí vnitřní předpis, který je v rozporu s protidiskriminačním zákonem. Piráti vyzvali představitele města v otevřeném dopisu o jeho napravení.

Městské byty v Přerově jsou pro osoby s omezenou svéprávností prakticky nedosažitelné. Město Přerov se totiž řídí vydaným vnitřním předpisem z roku 2016, který prakticky neumožňuje i občanovi města Přerova, který má omezenou svéprávnost, pronajmout si městský byt. Může se tak jednat například o staršího člověka nebo člověka s dlouhodobým onemocněním, který potřebuje jen drobnou pomoc, ale díky opatrovnictví na tyto městské byty nemůže dosáhnout.

Tento problém vznikl kvůli předpisu č. 3/2016, čl. V, 3. 3. ve znění „Základními kritérii pro přidělení bytu formou výběrového řízení je plná svéprávnost zájemce a jeho bezdlužnost vůči městu Přerov.“ Obdobné pasáže se vyskytují také v článku III, IV a VI. Předpis působí jako nepřímá diskriminace dle zákona č. 198/2009 Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, tzv. antidiskriminační zákon. § 3 Čl. (2). Také je zároveň v rozporu s reformou psychiatrické péče - projekt deinstitucionalizace, kdy se pracovníci snaží o návrat osob, které jsou dlouhodobě hospitalizovaní dostat do domácího prostředí - nebo do městského, případně sociálního bydlení.

Přerovští Piráti upozornili vedení města Přerova na tento problém a odeslali také otevřený dopis, který vyzývá k úpravě předpisu. „Je nepřípustné, aby lidé, kteří pomoc opravdu potřebují, nemohli dosáhnout na městské byty v Přerově, a to jen kvůli diskriminačnímu a zcela špatnému vnitřnímu předpisu, který jim tuto možnost nesmyslně bere. Musíme si uvědomit, že lidé, kterých se to týká, musí kvůli tomuto předpisu reálně řešit existenční problémy a důsledek může být v krajních případech to, že skončí na ulici, budou neúměrně dlouho v institucionální péči (například psychiatrické nemocnici - což se prodraží daleko více, než městský byt), mohou tam být klidně i několik let. Nebo lidé, kteří mohou žít plnohodnotný a smysluplný život a mohli by se podílet na ekonomicky aktivním životu Přerova, se nebudou mít možnost do Přerova vrátit. Pevně věřím, že představitelé města tento vnitřní předpis co nejrychleji upraví,“ uvádí sociální pracovník a člen Pirátů Petr Konečný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....