Piráti a Starostové nominovali své zástupce do dozorčích rad DPMO a Flory na základě výběrového řízení

11. 12. 2018
Piráti a Starostové nominovali své zástupce do dozorčích rad DPMO a Flory na základě výběrového řízení

Olomouc, 11. 12. 2018 - Chystané změny v akciových společnostech s většinovou účastí města Olomouce jsou příkladem špatné komunikace radnice s opozicí. Informace o dozorčích radách byly dlouho nejasné, přišly pozdě a téměř znemožnily řádná výběrová řízení. Jedná se o placené, velmi zodpovědné pozice. Následující text vysvětluje, proč by měla olomoucká koalice věnovat této problematice větší pozornost. Zároveň ukazuje, že i v šibeničním termínu dodržují Piráti a Starostové pravidla transparentního výběru svých zástupců.

„O změnách v obsazování řídicích a kontrolních orgánů se náš zastupitelský klub dozvěděl z médií, šířily se různé fámy z nepotvrzených zdrojů. První oficiální informace přišla až spolu s předložením materiálů k projednání zastupitelstvem,“ vyjádřil se předseda klubu Pirátů a Starostů Viktor Tichák. „Neškodilo by, kdyby si ženy a muži na radnici občas přečetli svoji vlastní koaliční smlouvu, ve které se jasně deklaruje transparentní personální politika města a jeho organizací,“ dodává další člen klubu Jakub Knápek.

V následném e-mailu, který přišel v úterý 4. prosince ve 20:50 hod., byl stanoven klíč pro rozdělení míst v dozorčích radách opozici a zároveň lhůta pro nominace do 9. prosince do 18:00. Za tuto extrémně krátkou dobu museli Piráti a Starostové absolvovat jednání s ostatními opozičními stranami a dohodnout se na nominacích svých zástupců do jednotlivých akciovek. „Je nestandardní, aby na rozhodnutí o personálním obsazení tak důležitých pozic měly opoziční strany pouhých pět dní. Tento šibeniční termín nám znemožnil vypsání širšího výběrového řízení, které Piráti v jiných městech měli možnost realizovat. Nehledě na to, že jsme do poslední chvíle netušili, v kterých dozorčích radách budeme nakonec mít zastoupení,“ říká Hynek Melichar. Není to přitom poprvé, co koalice dostala opozici do časové tísně. Stejně jako vládnoucí hnutí spOLečně však věříme, že se jedná o „počáteční porodní bolesti, nikoli záměr“. Pokud by však podobné situace nastávaly častěji, jednalo by se o problém.

Smysl opozičního zastoupení v dozorčích radách

V letech 2014–2018 měla opozice 14 míst v představenstvech akciových společností a 9 v dozorčích radách. Aktuální koalice je, zdá se, mnohem méně ochotná nechat práci městských akciovek kontrolovat: Opozice nyní nebude mít v představenstvech nikoho a v dozorčích radách pouze 7 členů (na 5 opozičních uskupení). Opozice má mít především kontrolní funkci, kterou v tomto systému nebude moci dostatečně vykonávat. Souhlasíme s přechodem na jiný model řízení městských firem, který olomoucká koalice proklamuje, současné zastoupení opozice v dozorčích radách je ale ostudně malé.

Výběrové řízení u Pirátů a Starostů

Bezprostředně po jednání opozice 6. prosince vypsal zastupitelský klub interní výběrové řízení na pozice člena v dozorčí radě Dopravního podniku města Olomouce, a.s. a člena v dozorčí radě Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Přihlásit se mohli všichni členové a registrovaní příznivci Pirátů a Starostů v Olomouci. Na základě kandidátských řečí poté o zastoupení v dozorčích radách tajně hlasovali členové širšího týmu.

„Do členství v dozorčí radě DPMO se přihlásily tři osoby, na pozici člena dozorčí rady Flory kandidovalo celkem 5 osob,“ sdělil Petr Fojtík, který byl pověřen sčítáním hlasů volitelů. Za člena dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouc, a.s. byl zvolen Tomáš Svoboda (Piráti), za člena dozorčí rady Dopravního podniku města Olomouce, a.s. byl zvolen Marek Zelenka (STAN).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....