Otevřený dopis starostce obce Majetín

27. května 2018
Otevřený dopis starostce obce Majetín

Majetín, 27. 5. 2018 - Probírali jsme a sledoval jsem dění ohledně podpory akce Kytary In Majetín obcí. Pro tento rok došlo ve vztahu obce a místního sdružení k určitým změnám. Vzájemná symbióza byla narušena neakceptováním našeho sdružení jako spolku lidí, kteří vzájemně spolupracují, pečují o své okolí a obec. Proto jsem interpeloval starostku obce Majetín a napsal otevřený dopis, ve kterém chci odpovědi, některé týkající se vztahu obce a místního sdružení:

Vážená paní starostko,

píši Vám jako předseda místního sdružení Pirátská tvrz. Jsme seskupení mladých a aktivních lidí, členů a příznivců Pirátů, kteří se zajímají o veřejný život a prostor a snaží se mu přispívat. Předpokládám, že některé z našich aktivit jste již zaznamenala. Namátkou třeba dobrovolnické úklidy černých skládek okolo říčky Olešnice v rámci akce Ukliďme Ćesko, dobrovolnickou opravu rozbité lavičky v areálu sokolovny, dobrovolnický nátěr rezavého mostu na stezce do Brodku, účast na brigádách na zprovoznění sportovišť, podpora nového klubu malé kopané Real material, podpora tradičního majetínského festivalu Kytary in Majetín (který už 10 let pořádá místní skupina Session, dávno předtím, než Česká Pirátská strana vůbec vznikla) či pořádání veřejných sportovních a karetních turnajů. Také jsme se zapojili do obecních akcí např. při tradičním Kácení máje (když to nebylo podle ulic) jsme nazkoušeli živé vystoupení Bob Marley revival nebo jsme pro hodovou Neckiádu vyrobili několik plavidel. Zkrátka snažíme se nějak přispět a zapojit se, neboť tady žijeme, chceme žít a někteří z nás už zde i vychovávají děti. Všechny tyto akce, krom minulého ročníku Indiánského běhu a Kytary in Majetín, jsme zvládli bez jakékoli finanční podpory obce Majetín a jen výjimečně s jakoukokoli finanční podporou od Pirátů. Nicméně je pro nás důležité vědět, jestli je naše účast na veřejném prostoru vítána, či nikoli.

Vloni jsme opět podpořili tradiční festival Kytary in Majetín, který probíhal ve spolupráci s další tradiční akcí, a to Indiánským během pro děti. Zapojili se členové Pirátské Tvrze a podařilo se zapojit i různé spolky, např. brodecké skauty, nebo olomoucké vrhače seker (rovněž Pirát). Ohlasy na tuto spolupráci byly dobré a dle informací našeho zastupitele Martina Šmídy, byla stejná spolupráce přislíbena i na tento rok. Ostatně, je to tak zaneseno i v obecním kalendáři akcí.

Jak se blíží letošní ročník, Martin Šmída jako každý rok požádal o podporu u Pirátů. Pirátská strana podobné akce zpravidla podporuje, a tak i letos přislíbila této majetínské akci pomoc jak finanční, tak nefinanční (zapůjčení nafukovacího skákacího hradu pro děti, pirátské balónky a osobní výpomoc). Stejně tak, dle mých informací, Martin Šmída na poslední poradě zastupitelstva žádal o podobnou pomoc i od obce, a to pro účely technického zázemí (zvukař) a kulturního programu (kapela Offspring revival) pro zajištění letošního Indiánského běhu a a festivalu Kytary in Majetín. Festival tak nahrazuje dřívější videodiskotéku, kterou při minulých ročnících po indiánském běhu obec pořádala a jistě taky nějaké peníze stála. Myšlenka byla, že by dotace od Pirátů i od obce byly stejně vysoké. S tím by šla udělat kvalitní akce pro děti i jejich rodiče i následný kulturní program pro mládež a mladé lidi, a to všechno tak, aby návštěvníci nemuseli platit povinné vstupné. Dle mých informací se mu však od obce dostalo negativní reakce a důvod prý má být spolupráce s Pirátskou stranou, potažmo s místním sdružením Pirátská Tvrz. Odmítnuto bylo i řešení, že by tedy Pirátská strana svou dotaci stáhla a udělalo by se to celé z obecních peněz a nepoliticky. Nakonec to vyústilo v řešení, že obě akce budou znovu odděleny, čímž je nám fakticky znemožněno udělat před festivalem program pro rodiny s dětmi.

Dle mých informací, bylo zastupitelstvo na zasedání seznámeno s dalším nápadem, a to že by MS Pirátská Tvrz uspořádala turnaj v tenisové čtyřhře, jako podporu dobrovodného programu hodových oslav a Martin Šmída v pověření od předsednictva místního sdružení od obce požádal o zajištění základního hygienického zázemí (WC a voda). Tam naopak s podporou od obce prý problém nebyl a my za to děkujeme. Vyvstalo ale několik otázek, a protože nemám rád drby, hoaxy a polopravdy, zeptám se raději přímo Vás a veřejně a prosím o zodpovězení těchto otázek:

1) Jaký je vztah obce k našemu místnímu sdružení a zejména k jeho aktivitám?<br /> 2) Proč bylo spojení akcí Kytary In Majetín a Indiánský běh nejprve přislíbeno a potom několik měsíců před akcí zrušeno? Co se za tu dobu změnilo?<br /> 3) A pokud je důvodem nepodpory politická angažovanost některých organizátorů, nebo spojitost s politickou kampaní, proč to vadí u ind. běhu s festivalem, ale nevadí u tenisového turnaje?<br /> 4) A proč politické kampaně na obecních akcích nevadily dříve, když např. na Indiánském běhu kampaňovali KDU-ČSL před krajskými a senátními volbami? (kteří se navíc na organizaci akce ani nijak nepodíleli)<br /> 5) Budou tedy nyní všechny obecní akce striktně nepolitické nebo je na Piráty uplatňován přísnější metr? Jaká kritéria obec uplatňuje, co se týče účasti politických představitelů a jejich stran na obecních akcích?

Věřím, že máme společný zájem, a to bohatý volnočasový, sportovní a kulturní program pro všechny zastoupené skupiny obyvatel naší obce. Také myslím, že oba vítáme dobrovolnickou aktivitu místních spolků a sdružení a zapojení a přispění mladých lidí do obecního života. Jsme otevření jak spolupráci, tak striktnímu oddělení vzájemných aktivit, ale zkrátka musíme nejdřív vědět, "na čem jsme". Proto děkuji předem za odpovědi a doufám, že povedou k vyjasnění situace a lepší budoucí komunikaci. Můžeme se vzájemně podporovat, doplňovat nebo zcela míjet. Především ale nechceme s obcí bojovat. Budu rád, když ve vztahu obce Majetín a místního sdružení Pirátská Tvrz bude více jasno. K tomu potřebuji znát Váš postoj, my jej budeme akceptovat.

Děkuji a s pozdravem

Radim Studený<br /> Předseda MS Pirátská Tvrz<br /> Česká pirátská strana

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.