Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání podpořilo návrh Rady Olomouckého kraje vypsat dotační program pro podpoření činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy v celkové výši 250 000 Kč. Druhý dotační program, ve výši 2 000 000 Kč, podpoří akce či jednotlivé činnosti podporující životní prostředí v Olomouckém kraji.

V rámci této dotace je možné žádat o finanční podporu pro záchranné stanice, které zajišťovaly péči o handicapované živočichy v roce 2020. „Tento dotační program má podpořit činnost těchto záchranných stanic, které umožňují zachránit poraněná zvířata, které by jinak neměli velkou šanci na přežití. Dotaci mohou stanice použít na úhradu výdajů spojených s odchytem, převzetím, veterinárním vyšetřením, léčbou, krmením až po jejich zpětný návrat do volné přírody,“ uvádí radní pro životní prostředí Olomouckého kraje Martin Šmída.

Zastupitelstvo schválilo také další širokospektrální dotační program. Olomoucký kraj v rámci tohoto programu může podpořit například opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého nebo zarybnění rybářských revírů s důrazem na biodiverzitu. „Čápi jsou důležitá součást ekosystému například při přemnožení polních hlodavců. Když mnozí diskutovali o plošném použití jedů, čáp tento problém řešil zcela v souladu s přírodou. Je tak potřeba zajistit vhodné podmínky, aby se k nám čápi nadále každý rok vraceli. Zarybnění zase mohou využít rybáři například na pomoc řece Bečvě, která byla v minulém roce bohužel otrávena. Příjem žádostí na tento dotační program začne 6. dubna,“ doplňuje Šmída.