Olomoucký kraj ocenil nejlépe třídící obce

12. 10. 2021
Olomoucký kraj ocenil nejlépe třídící obce

Soutěže zaměřující se na třídění či minimalizaci komunálního odpadu byly vyhlášeny na zámku v Plumlově. Zatímco soutěž Keramická popelnice sleduje především množství vytříděných odpadů a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Odpadový Oskar se soustředí na obce s nejmenší produkcí směsného komunálního odpadu na obyvatele. Dále se oceňoval například i zpětný odběr elektroodpadu.

Soutěž O keramickou popelnici je pořádaná společností EKO-KOM ve spolupráci s Olomouckým krajem a zapojilo se do ní 399 měst a obcí. Hlavní motivací pořadatelů je podpora sběru separovaného odpadu ve městech a obcích. Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytuje Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun. Na zámku Plumlov se však v rámci odpadových cen neudělovala jen Keramická popelnice, ale také Odpadový Oskar, který se zaměřuje na co nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve městech a obcích. Cílem Odpadového Oskara, pořádaného organizací Arnika, je představit obcím cesty, kterými mohou jejich obyvatelé snižovat množství směsného , a tedy netříděného, odpadu.

„Blahopřeji všem obcím, které letos získaly ocenění za třídění komunálního odpadu nebo elektrodopadu. Také děkuji všem občanům, kteří se snaží odpadu produkovat co nejméně a ten, který vyprodukují, maximálně třídit. Právě předcházení vzniku odpadu a jeho následná separace jsou klíčové nástroje k řešení odpadové problematiky. Přitom se může zapojit úplně každý a čistotě životního prostředí tak hodně pomoci. Jsem také rád, že se letos poprvé na tomto předávání setkaly obě tyto soutěže a můžeme tak porovnávat různé parametry směřující ke stejnému cíli. Zajímavé je, že ačkoliv jde v soutěžích s komunálním odpadem prakticky o to samé, tak soutěže nemají stejné vítěze. Podle mého názoru je tedy důležité, sledovat oba parametry, jak vytříděnost kontejnerů, tak snižování komunálního odpadu. Jsem rád, že na akcích jako je tato si mohou úspěšní starostové vyměňovat své postřehy a příklady dobré praxe,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Kromě těchto dvou cen byly předány také ocenění za třídění elektroodpadu v soutěžích, pořádané společnostmi Asekol a Elektrowin, o keramické sluchátko a o Elektrooskara.

Výsledky O keramickou popelnici za rok 2021

kategorie do 500 obyvatel

Obec Mutkov

kategorie 501 – 2000 obyvatel

Obec Majetín

kategorie 2001 – 15 000 obyvatel

Obec Lipová–lázně

Kategorie obcí nad 15 000

Statutární město Olomouc

Výsledky Odpadového Oskara za rok 2021 obce do 1000 obyvatel

1) Tučín – 435 obyvatel – 58,8 kg/ob

obce od 1001 do 5000 obyvatel 1) Doloplazy – 1347 obyvatel – 102,4 kg/ob

obce nad 5000 obyvatel 1) Litovel – 9738 obyvatel – 149,4 kg/ob/rok

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....