Olomoucký kraj hledá nové způsoby zadržení vody v krajině

18. 01. 2022
Olomoucký kraj hledá nové způsoby zadržení vody v krajině

Malé vodní nádrže jako nová ekologická možnost jak zadržet vodu v krajině? To zkoumala nově zveřejněná analýza, která posuzovala vhodnost vzniku těchto malých vodních děl v celém Olomouckém kraji.

Piráti a Starostové v Olomouckém kraji se dlouhodobě staví spíše proti obřím přehradám, neboť pro účely zadržení vody v krajině jsou daleko vhodnější malé vodní nádrže na menších tocích, které mají výšku hráze maximálně do 2,5 metru a rozlohu do 2 ha. Výhodou ke své velikosti je také krátký čas potřebný na realizaci a minimální byrokracie. V budoucnu by tak těchto malých vodních nádrží mohlo napříč krajem vyrůst hned několik.

„Nová analýza pro Olomoucký kraj posuzovala místa, kde by mohly být realizovány tzv. malé vodní nádrže. Mapové podklady poskytujeme zdarma a veřejně, chceme tím motivovat vlastníky vhodných lokalit, aby se pustili do výstavby těchto přírodě blízkých opatření, a to i za pomoci dotačních titulů, které jsou k tomu určeny. Voda, kterou zadržíme v krajině, je daleko hodnotnější než ta, která bez užitku odtéká z našeho území pryč,“ uvádí Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Celou analýzu si můžete stáhnout zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....