„Olomouc potřebuje po čtvrtstoletí ovládnutí radnice tzv. tradičními stranami změnu“, říká Hynek Melichar, lídr Pirátů a Starostů v komunálních volbách v Olomouci

3. října 2018
„Olomouc potřebuje po čtvrtstoletí ovládnutí radnice tzv. tradičními stranami změnu“, říká Hynek Melichar, lídr Pirátů a Starostů v komunálních volbách v Olomouci

Olomouc potřebuje po čtvrtstoletí ovládnutí radnice tzv. „tradičními“ stranami změnu. Je nutné narušit klientelistickou síť, která zde vznikla díky nedostatku kontroly radnice občany a dlouhodobé úzké spolupráci ODS a ČSSD (ať už skryté či otevřené). Korupční a klientelistická politika stylu devadesátých let musí zmizet v nenávratnu. Pravidelně posloucháme stížnosti občanů, že město je vůči jejich problémům a stížnostem hluché. Mezi správou města a jeho obyvateli se utvořila propast, která jen nadále umožňuje místním politikům pokračovat v zajetých kolejích. Koalice a rozdělení postů v Radě města, komisích či městských firmách jsou přezíravě „upečené“ půl roku před volbami. Součástí tohoto systému už se prakticky stalo i formálně opoziční hnutí ANO.

Každý kdo navštívil či v online (nearchivovaném) přenosu sledoval zasedání zastupitelstva, byl svědkem nepředstavitelné arogance moci. Řadový občan vedení města nezajímá. Správa města je maximálně zpolitizovaná, v odborných komisích nesedí často odborníci, ale zasloužilí straničtí „trafikanti“. Stejně tak v komisích městských částí, jejichž fungování je tím značně paralyzované. Nevýhodně uzavřené smlouvy a nerozumné investice město zatížily dluhem do výše dvou miliard korun. Řada problémů zůstává neřešených, či jsou jejich stávající řešení přinejlepším polovičatá. Takový stav dusí rozvoj Olomouce, která má potenciál být mnohem významnějším, progresivním městem, které ideálně kombinuje rozumný rozvoj s péčí o úchvatné historickým dědictvím. Olomouc je plná lidí se skvělými, kreativními nápady, kteří musí dostat prostor.

Chceme, Olomouc propojenou s přírodou s kvalitním veřejným prostorem plným dobrých nápadů. Proto dáme Olomoučanům možnost rozhodovat o podobě svého okolí pomocí tzv. participativního rozpočtu. V rámci něj radnice vyčlení určitý objem peněz k soutěžení. Obyvatelé města pak sami přicházejí s návrhy projektů pro jejich okolí (třeba nové dětské hřiště v Neředíně či komunitní knihovna v Holici, fantazii se meze nekladou). Odborníci posoudí technické parametry realizace podaných projektů a ty, které technicky uskutečnitelné budou, postoupí do hlasování. A budou to opět občané, kteří svým hlasováním rozhodnou o tom, který projekt město uskuteční. V tomto kontextu chceme posílit pravomoci a zefektivnit fungování a financování komisí městských částí (KMČ). Ty přece ví nejlépe, co jejich městskou část trápí.

Abychom eliminovali možnosti korupčního a klientelistického jednání, otevřeme a maximálně zprůhledníme olomouckou radnici. Lidé musí vidět těm, kdo spravují věci veřejné pod ruce. K tomu využijeme už existujících a osvědčených nástrojů a aplikací – např. rozklikávacího rozpočtu Cityvizor, kde si každý může za pár vteřin zjistit, kolik veřejných peněz město do čeho investovalo. Až do poslední žárovky. Prosadíme srozumitelnější, otevřenou a atraktivnější komunikaci města s občany. Ostatně sami jsme vůči Olomoučanům maximálně otevření. Naše Pirátské centrum Picolo na Tř. 8. května 5 není uzavřeným stranickým sekretariátem, ale otevřeným komunitním centrem, kde pořádáme nejrůznější akce, besedy či workshopy. Možnost nekomerčního využití nabízíme také široké veřejnosti.

Známe problémy Olomouce, protože mezi Olomoučany chodíme a diskutujeme s nimi. Víme také, že takové problémy vyžadují odborná řešení založená na datech, nikoliv prázdné a populistické předvolební sliby.

Jedním z takových problémů je doprava. Obyvatele trápí město zacpané auty, nedostatek parkovacích míst či nedokončená síť náhodně končících cyklostezek (okruh centra Olomouce, na Poděbrady, do Holice). Olomouc má přitom ideální podmínky pro to stát se městem, kde je cyklodoprava číslem jedna. Tak jako třeba v mnoha nizozemských městech. Začneme jednoduše a levně testovat stezky na stávající infrastruktuře pomocí dočasného vodorovného značení, abychom otestovali, kde je poptávka.  Podporujeme prostředky snižování podílu autodopravy - efektivní a propojenou síť cyklostezek či kvalitní systém městské hromadné dopravy. Podporujeme systém záchytného parkování („P+R“) a stavbu kvalitně řešených a vůči okolnímu prostředí citlivých parkovacích domů. Výstavba podzemních parkovišť je drahá a kvůli spodní vodě na mnoha místech nerealizovatelné. Kapacity povrchového parkování jsou již do značné míry vyčerpané. Sídliště ani město nejsou nafukovací. Podporujeme rovněž výstavbu východní tangenty, která je z dopravního hlediska nutností. Jsme však proti ukvapeným řešením, která nerespektují zájmy obyvatel (např. přerušení tradiční cesty na Sv. Kopeček). Každá investice musí zohledňovat dlouhodobé hledisko.

Dalším z palčivých problémů je bezdomovectví. Je to problém, s nímž se potýká řada českých měst a který nemá navzdory populistickým heslům jednoduchá řešení. Uspokojivé řešení vyžaduje delší čas a součinnost řady institucí. Těm, kteří se chtějí začlenit zpět do společnosti, bychom měli být maximálně nápomocní. Významnou roli zde musí hrát neziskové organizace především v oblasti sociálních služeb, které si zaslouží více peněz. Chceme podporovat projekty pomocí víceletých grantů, aby mohly neziskové organizace více pracovat na tom, co je jejich posláním, a netrávit čas hledáním grantu a administrativou. 

Z Olomouce odchází kvalifikovaná pracovní síla do Brna, Prahy i jinam. Olomouc má přitom potenciál stát se ve spolupráci s Univerzitou Palackého vyspělým technologickým centrem (nejen) Moravy. Vytvoříme podmínky pro technologické firmy, které poskytnou nová atraktivní pracovní místa a omezí odliv pracovní síly z Olomouce. Budeme podporovat začínající firmy (tzv. start-upy), kterým poskytneme městské prostory za symbolické nájemné.

Je problematické hledat informace. Zavedeme princip, že každá organizace, která dostává peníze z města, bude poskytovat data o své činnosti ve formátu otevřených dat. Tzn., že se město i veřejnost dozví, kde jsou kulturní akce, kolik je dětských skupin, jakou mají kapacitu, kolik mají volných míst, kde jsou asistenční služby pro seniory a jestli mají místo apod. Neshromažďovala by se samozřejmě žádná osobni data, ale jen informace důležité pro veřejnost. Důležité je, aby byly dostupné v jednotném formátu - pak se mohou umístit na stránky města a každý si může vyhledat aktuální a věrohodné informace. Nyní musí pouze dlouze vyhledávat a nemá jistotu, že najde veškeré a správné informace.

Do odborných komisí a do vedení městských firem patří odborníci. V odborných komisích schvalujících dotace a granty musí sedět odborníci. Zejména v oblasti kultury musí existovat prostor pro podporu nových nápadů a akcí. Systém automatického financování příspěvkových organizací a zavedených subjektů často bez hodnocení kvality nepřispívá ke kulturnímu rozvoji města. Městské firmy musí hospodařit stejně transparentně jako město samotné.

Město Olomouc trpí dvoumiliardovým dluhem. V době konjunktury, by se měl dluh snižovat. Nízké úrokové sazby a přebytek likvidity mezi developery by měl být dostatečným tahounem rozvoje města. Samozřejmě infrastrukturní projekty jako jsou opravy vodovodní sítě a chodníků se musí provádět kontinuálně, ale tyto již jsou zahrnuty v každoročním rozpočtu. Město si musí vytvořit polštář pro budoucí náhlé výdaje v případě živelných katastrof a jiných náhlých výdajů.

Máme nástroje, jak tyto a další problémy řešit. Máme příklady dobré praxe z jiných měst. Nabízíme odborná řešení na základě faktů a dat, ne prázdné slogany.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.