Odpověď starostky obce Majetín na otevřený dopis předsedy MS Pirátská Tvrz

13. 06. 2018
Odpověď starostky obce Majetín na otevřený dopis předsedy MS Pirátská Tvrz

Majetín, 13. 6. 2018 - Uveřeňujeme v plném znění odpověď starostky obce Majetín na otevřený dopis předsedy MS Pirátská Tvrz Radima Studeného ze dne 27. 5. 2018:

Vážený pane předsedo,

v úvodu mé odpovědi Vám sděluji, že mým cílem je prohlubovat vzájemnou spolupráci se všemi místními sdruženími a organizacemi, které stejný zájem opětují.

Zároveň upřednostňuji osobní setkání než otevřený dopis. Věřím, že bychom termín schůzky v našich diářích jistě našli. Připomínám i pravidelná zasedání Zastupitelstva obce Majetín, kterého se bohužel kromě zastupitele Martina Šmídy z Pirátské Tvrze nikdo neúčastní.

Nyní přistoupím k odpovědím na Vaše otázky.

1) Jaký je vztah obce k našemu místnímu sdružení a zejména k jeho aktivitám?

Jakékoliv aktivity pro dobro obce jsou vítány, tedy i ty vaše.

2) Proč bylo spojení akcí Kytary In Majetín a Indiánský běh nejprve přislíbeno a potom několik měsíců před akcí zrušeno? Co se za tu dobu změnilo?

Ke zrušení přispěl požadavek, aby obec uhradila vystoupení revivalové kapely, a to z důvodu, že Piráti nemohou hradit poplatky OSA. Vyvstalo také pro nás několik otázek. Proč Piráti chtějí, aby účinkovala kapela, jejíž vystoupení vyžaduje platbu OSA, a přitom jsou proti těmto platbám? (Obcházení nějakých zásad?) Proč má obec hradit náklady na kapelu na akci pořádané Piráty, když všechny místní spolky musí na svou činnost žádat o dotaci? Jak by se líbilo Pirátům, kdyby si v Majetíně udělala akci jiná politická strana a chtěla po obci uhradit náklady na kapelu? V loňském roce obec ve spojení s akcí Indiánský běh uhradila náklady na zvukaře ve výši 9500 Kč, který byl využit na dvoudenní akci KYTARY IN MAJETIN (jak bylo řečeno, bylo to místo večerní diskotéky), náklady na přípravu trasy pro děti, špekáčky a pití dětem. I v letošním roce jsme s touto podporou počítali. Ovšem byla rozvířena rozsáhlá diskuze k otázkám výše, se zastupitelem Martinem Šmídou, jejíž výsledek vedl k vrácení původní varianty Indiánského dne, tedy samostatné akce pro děti pořádané Školskou a kulturní komisí ve spolupráci s obcí a ostatními spolky.

Samozřejmě nikdo neznemožňuje, aby Pirátská Tvrz před akcí KYTARY IN MAJETIN uskutečnila akci pro rodiny s dětmi.

3) A pokud je důvodem nepodpory politická angažovanost některých organizátorů, nebo spojitost s politickou kampaní, proč to vadí u ind. běhu s festivalem, ale nevadí u tenisového turnaje?

Na rychlou otázku Martina Šmídy na zasedání zastupitelstva o zajištění hygienického vybavení na tenisovém turnaji v rámci hodových oslav byla rychlá odpověď: chceme vyjít vstříc. Kolega místostarosta navrhl možnost zapůjčení TOI TOI ze školní zahrádky. Vzhledem k tomu, že jednání byla přítomna paní ředitelka ZŠ a MŠ Majetín, která souhlasila, bylo dohodnuto. Chtěli jsme podpořit možnost pro místní občany účastnit se tenisového turnaje v rámci hodových oslav včetně důstojného hygienického zázemí, které jak Martin říkal, minulý rok nebylo zajištěno. Navíc finanční podpora indiánského běhu a zapůjčení TOI TOI se nedá porovnávat.

4) A proč politické kampaně na obecních akcích nevadily dříve, když např. na Indiánském běhu kampaňovali KDU-ČSL před krajskými a senátními volbami? (kteří se navíc na organizaci akce ani nijak nepodíleli)

Politické kampaně na obecních akcích neprobíhaly. Jak je zvykem mezi kolegy, starosty obcí, vyměňujeme si navzájem pozvánky na různé kulturní a sportovní akce. Tak se stalo i na akci Indiánský běh. Pozvánka byla zaslána mj. do Velké Bystřice a do Dubu nad Moravou. Tehdy mě oslovil kolega Ivo Slavotínek, místostarosta Velké Bystřice, jestli by mohli s Lumírem Kantorem při cestě z akce v Dubu nad Moravou navštívit i naši akci. Do té doby jsme v naší obci neřešili problém „kampaňování“, tudíž jsem neměla důvod tuto návštěvu odmítnout. Navíc, po založení Pirátské Tvrze, byla akce KYTARY IN MAJETIN, která je pořádána v areálu obce, vždy spojená s politickou propagací, a nikdy jsme to nepřipomínkovali. Kolegové Ivo Slavotínek a Lumír Kantor tehdy přijeli na zahájení akce Indiánský běh, kdy pozdravili přítomné, ale žádné agitační letáky či předměty nebyly rozdávány. Na naši akci byli pozváni skauti z Dubu nad Moravou, kteří nám zde zdarma postavili teepee. Jak víte, MUDr. Lumír Kantor je vášnivý skaut, který i v senátu založil skautský oddíl, proto mu tato aktivita byla blízká.

5) Budou tedy nyní všechny obecní akce striktně nepolitické nebo je na Piráty uplatňován přísnější metr? Jaká kritéria obec uplatňuje, co se týče účasti politických představitelů a jejich stran na obecních akcích?

Žádná kritéria uplatňována nejsou. Jsem přesvědčena, že účast politických představitelů na akcích v obci je vhodná, zvláště když se jedná o zástupce Olomouckého kraje, senátora či poslance. Jako předsedkyně Sdružení obcí mikroregionu Království doplním, že se snažíme s kolegy starosty spolupracovat se všemi politickými představiteli, kteří projevili snahu podílet se na řešení problémů, které nás v obcích trápí. Jedná se například o současného senátora za Olomouc a okolí Lumíra Kantora, ale i jeho předchůdce Martina Tesaříka. Oba dva se také aktivně zapojili do společenského dění v obcích, jednak osobní účastí a jednak finanční podporou.

Vážený pane předsedo,

věřím, že mé odpovědi byly dostatečné a nebudeme se k dané záležitosti již vracet.

S pozdravem

Miroslava Zavadilová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....