Návštěva premiéra Babiše obyvatele Uničovska před dalšími bleskovými povodněmi neochrání

19. 06. 2020
Návštěva premiéra Babiše obyvatele Uničovska před dalšími bleskovými povodněmi neochrání

Návštěva premiéra Babiše obyvatele Uničovska před dalšími bleskovými povodněmi neochrání. Piráti a Starostové mají recept na zvýšení množství vody zadržené v krajině.

Vyprahlá půda neschopná zadržovat srážky a tristní stav lesů jsou příčinami bleskové povodně, která se obcemi na Uničovsku prohnala v noci z neděle 7. června na pondělí 8.června. Ačkoliv premiér Babiš při prohlídce zničených domů přislíbil pomoc, řešení skutečného důvodu rozsáhlosti povodně dlouhodobě ignoruje a jeho ministři dokonce prosazují metody zádrže vody, které jsou k ničemu . Stavba betonových přehrad nás před lokálními povodněmi nezachrání. Je nutné zvýšit schopnost lesů a zemědělských pozemků zadržet vodu ze srážek přímo v místě, kam spadnou.

Ministerstvo zemědělství v reakci na neustupující sucho nedávno představilo rozšíření míst vhodných pro akumulaci srážkových vod, tedy lokality pro výstavbu betonových přehrad. Několik nových území předvybraných pro zatopení se nachází také na území Olomouckého kraje. Jednou z funkcí vodních děl má být i protipovodňová ochrana.

Obcím, na něž na konci prvního červnového týdne v několika po sobě jdoucích průtržích mračen spadlo za velmi krátkou dobu enormní množství vody, by však tento koncept protipovodňové ochrany byl málo platný. Silné lokální bouře mohou kdykoliv zasáhnout jakoukoliv část území Olomouckého kraje. Ani případná existence všech přehrad uvažovaných na území kraje riziko opakování tragických událostí ze začátku června nesníží.

“Piráti a Starostové zavedou motivační systém pro efektivní zadržování vody v krajině. Chceme budovat remízky, tůně, suché poldry a další ověřená funkční opatření na zadržování vody přímo v krajině. Tyto prvky protipovodňové ochrany jsou navíc výbornými krajinotvornými prvky, jež přispějí ke zvýšení biodiverzity lokality,” uvedl Martin Šmída, garant expertního týmu pro životní prostředí Pirátů a Starostů v Olomouckém kraji.

Zdroje:

Facebookový profil Andreje Babiše z 10.6.2020
Iniciativa Stop přehradám
Tisková zpráva ministerstva zemědělství o nutnosti výstavby vodních přehrad

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....