„Město musí více naslouchat svým občanům a ptát se jich, co jim vadí,“ myslí si Václav Doubrava, místopředseda Pirátů Šumperk

21. srpna 2018
„Město musí více naslouchat svým občanům a ptát se jich, co jim vadí,“ myslí si Václav Doubrava, místopředseda Pirátů Šumperk

Václav Doubrava je velitel Městské policie v Zábřehu, místopředseda šumperských Pirátů a dvojka na kandidátce pro nadcházející komunální volby. V následujících řádcích popisuje například svůj vztah k veřejnému prostoru, pirátské návrhy pro zlepšení komunikace mezi radnicí a občany nebo některé problémy spojené s bezpečností.

Vašku, vstupuješ do komunální politiky poprvé, a to konkrétně v barvách Pirátské strany. Jak dlouho trvalo tvé rozhodování do politiky vstoupit?

Myšlenkou vstoupit aktivně do politiky jsem se zabýval již delší dobu. Svou transparentností, otevřeností, nezatížeností minulostí a bojem proti korupci mě nejvíce oslovila Česká pirátská strana. Když jsem se dozvěděl, že působí i v našem městě, neváhal jsem a rozhodl jsem se ji aktivně podpořit. Přináším pohled řadového občana, který se denně pohybuje mezi lidmi, zná jejich problémy a názory. Zajímá mě kvalita veřejného prostoru. Velká část našich životů se odehrává na ulicích, v parcích, silnicích a jiných místech a tam chci já směřovat své úsilí.

Aktivně se podílet na ovlivňování veřejného prostoru je celkem složitý úkol. Nejedná se o takový běh na dlouhou trať?

Nemyslím si, že je to až tak složité. Lidé jsou obecně politikou znechuceni. Mluví se o ní, to ano, ale ne na tam, kde by to bylo potřeba. Je v tom trochu zmatek, když vidíme ty rošády, co vždy po volbách nastanou. Komunální politika je však o něčem jiném. Tam mnohdy spolupracují politické strany, u kterých je to na parlamentní úrovni vyloučené. A o tom to podle mého názoru je. Snažit se najít řešení napříč celým politickým spektrem, a to s jasným cílem. Tím by měl vždy být výsledek zaručující lepší život ve městě.

Otevřená radnice a komunikace s občany patří k pirátským programovým cílům. Budete tyto body také akcentovat? A jaké kroky byste chtěli provést, aby se komunikace s občany zlepšila?

Je to jeden ze základních bodů, na které se chceme zaměřit. Víte, co lidi dokáže vytočit? Ten hrozný zmatek, když vás posílají z kanceláře do kanceláře a každý vám řekne jen část informací, co potřebujete. Radnice musí dávat jasné a srozumitelné informace, které musí být dostupné všem občanům pomocí dvou proudů. Jedním z nich je zavádění moderních technologií, které by propojovaly různé agendy města a tím ušetřily občanům čas. Druhý proud je neméně důležitý a týká se komunikace s občany. Město musí více naslouchat občanům a ptát se jich, co jim vadí, formou anket a veřejných diskusí. Občanům je třeba dát možnost účastnit se veřejného jednání komisí města, ve kterých se řeší důležité problémy (např. v oblasti rozvoje města, v otázkách sociální a bezpečnostní problematiky atd.), s možností se k projednávaným bodům vyjádřit. Podobně to přece funguje i při zasedání zastupitelstva. Předešlo by se tímto mnoha zbytečným dohadům a zkresleným informacím.

Když se podíváme na další témata pirátského programu, najdeme zde celou řadu bodů spojených s bezpečností města. Ty máš navíc bod týkající se bezpečnosti pod svou patronací. Znamená to tedy, že Šumperk má z bezpečnostního hlediska nedostatky? Jestli ano, v čem je právě ty vidíš?

Nedostatky v bezpečnosti mají všechna města v republice. Jde jen o to, zda se město snaží problémy, které skýtá každodenní život, systematicky řešit. Z naší ankety, kterou jsme dělali pomocí Facebooku, vyplynulo, že cca 70 % občanů našeho města s bezpečností spokojeno není. Lidem vadí vysedávání podnapilých osob v parcích, na dětských hřištích, hluk kolem restaurací v nočních hodinách, nepořádek a odpadky naházené mimo sběrné nádoby apod. Překážkou v řešení je mnohdy špatná vymahatelnost práva, a to zejména u problémových a nepracujících osob, které často nevlastní žádný majetek, porušují zákony a sankce, které dostávají, nemají z čeho zaplatit. Co s tím může město dělat? Základem je spolupracovat lépe s občany. Vysvětlit jim, co umožňuje současná legislativa (např. v rámci veřejných diskuzí). Lépe osvětlit riziková místa a pomocí kamerových systémů nad nimi provádět dohled. Je třeba zvýšit počet městských strážníků a část z nich vyčlenit na dohled v rizikových lokalitách, lépe chránit dětská hřiště pomocí technických zařízení apod.  Pokud budou občané vidět, že se město snaží, vrátí mu to tím nejlepším způsobem, a to tak, že mu začnou aktivně pomáhat, což je naším cílem.

Jako jedno z řešení zmiňuješ navýšení počtu městských strážníků. Není to ale jen Šumperk, který má problém s početním stavem městských policistů. Je opravdu problém sehnat v současné době kvalitní zaměstnance?

Je pravda, že s tímto problémem se potýkají všechna větší města v republice. Pracovní trh je přesycený množstvím různých nabídek se zajímavým platovým ohodnocením. Sehnat dnes práci je relativně jednoduché v porovnání s tím, co vše musí uchazeč o místo strážníka splnit. U jiných profesí nemusíte dělat psychické a fyzické testy a následně podstoupit dvouměsíční rekvalifikační kurz, který probíhá mimo váš domov. Je to práce pod neustálým tlakem, což mnoho uchazečů odradí. Velkým důvodem jsou také peníze. Nástupní platy pro nováčky nejsou vysoké, uchazeči mají často daleko jinou představu a nechtějí slevit, nechtějí nastoupit za nízký plat. Nástupní plat strážníka nepřesahuje patnáct tisíc korun hrubého, což je dáno tabulkami, které jsou stejné jako tabulky pro ostatní zaměstnance městských úřadů. Problém je také v tom, že pokud se již někdo rozhodne jít k ozbrojené složce, má možnost jít do armády nebo k PČR, kde nabízejí lepší karierní postup a po dopracování 15 let výsluhové příspěvky.

Co s tím mohou města dělat?

Hlavní věcí je snažit se udržet si kvalitní stávající strážníky, kteří musí cítit podporu města a svého velitele s následným odpovídajícím finančním ohodnocením. Město se musí o své strážníky zajímat a jejich práci umět ocenit a kvalitně prezentovat před veřejností. Další z možností je vypsání náborového příspěvku nebo přidělení městského bytu. Jsou to vše motivační prvky, kterými město může strážníka získat.

Dalším bodem v Pirátském programu je zřízení útulku pro zatoulané a odchycené psy. Nepřeváží finanční náklady spojené se zřízením a provozem takového zařízení jeho užitek?

Nemyslím si, že by hlavním kritériem pro zřízení měly být finance. Je to určitá služba občanům, která přinese spoustu výhod. Hlavním významem útulku je zajistit bezpečnost lidí před volně pobíhajícími psy a zabránit šíření infekcí. Spousta psů, které se podaří odchytit, není v dobrém zdravotním stavu. Výhodou psího útulku je dohled veterinárního lékaře. Příklad si můžeme vzít ze sousedního města Zábřeh, kde je provozován útulek pro psy pod patronací městské organizace EKO servis Zábřeh s.r.o. již od roku 1997, je neustále modernizován a patří mezi nejlepší zařízení v celém kraji.  Ze statistik městské policie Šumperk vyplývá, že v roce 2017 došlo k 87 odchytům volně pobíhajících psů a z toho bylo následně předáno majitelům 47 psů. Zbylých 30 psů bylo převezeno do více než 100 km vzdáleného psího útulku ve Slezských Pavlovicích. Pes je po tak dlouhém převozu velmi traumatizovaný a následky si může nést po zbytek života. V neposlední řadě plní i úlohu výchovnou, protože se stávají oblíbeným místem pro děti a mládež v rámci volnočasových aktivit (např. kroužky pomáhající s adaptací odchyceného zvířete na nové prostředí a obnovení ztracené důvěry k lidem). 

Vašku, ty zároveň ve vašem sdružení zastáváš post místopředsedy. Zajímá mě, kdy Piráti vstoupí do ostré fáze kampaně?

Zahájení této fáze kampaně plánujeme na poslední srpnový týden. Startujeme tedy 27. srpna.

Pirátská strana v posledních parlamentních volbách získala od voličů výraznou podporu. Myslíš si, že by to mohlo promluvit i do rozhodování voličů na komunální úrovni?

Zcela jistě to vliv mít bude. V komunální politice je to však i o něčem jiném než o celostátních preferencích. Spousta občanů volí napříč politickým spektrem, kdy si vybírá lidi nebo osobnosti, které zná. Důležité jsou pro ně i programové body, které strany nabízejí. Proto je dobré dávat si reálné cíle, které jsme schopni splnit. Věřím, že podporu lidí dostaneme a dokážeme tak, že se dá dělat politika ku prospěchu všech občanů města bez prospěchářství a populismu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.