Kraje požadují lepší ochranu půdy před erozí

7. dubna 2021
Kraje požadují lepší ochranu půdy před erozí

Půda je pro nás v Olomouckém kraji velmi důležitá. Obzvláště na Hané víme, jaký poklad obhospodařujeme. Proto i sama půda potřebuje ochranu, abychom ji nedecimovali svým využíváním. Vláda v současné době připravuje Protierozní vyhlášku. Ta je od 16. března v meziresortním připomínkovém řízení. Radní Martin Šmída následně na komisi pro zemědělství a venkov asociace krajů České republiky vznesl potřebu koordinovaného připomínkování k současnému znění připravované vyhlášky.

V celé České republice je vyčíslena ztráta půdy na 21 mil. tun ornice za rok. Kromě toho, že se 1 cm půdy vytváří zhruba 100 let, je tato ztráta také finančně nákladná, jelikož je vyčíslena na minimálně 4,3 mld. Kč. „Jsem rád, že se podařilo na komisi AKČR ve spolupráci s ostatními kraji a naším expertním týmem sestavit připomínky, podle kterých chceme Protierozní vyhlášku doplnit.Ochrana půdy je velmi důležitá a považoval jsem za chybu, že mezi navrhovanými opatřeními chybělo například dodávání organické hmoty do půdy,” uvádí radní Martin Šmída.

Připomínky se týkaly především důslednějšímu předcházení eroze půdy. Současný návrh se týká jen tzv. Opakované erozní události. Určité pole tak musí být smyto opakovaně, aby se vůbec do systému Protierozní ochrany dostalo. „Návrh se také týká pouze orné půdy, připomínkujeme, že by se měla zavést ochrana veškeré zemědělské půdy. Stejně tak původní návrh bere v potaz pouze vodní erozi a zcela pomíjí tu větrnou. Doufáme, že vláda naše připomínky vezme v potaz a upraví vyhlášku tak, aby ochrana půdy byla plnohodnotná. Velmi děkuji příslušným kompetentním radním a náměstkům z jiných krajů, ať již Pirátům nebo z jiných stran, za perfektní koordinaci. Díky tomu snad vláda vezme tyto připomínky v potaz především ku prospěchu naší půdě,” doplňuje Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.