Komentář Viktora Ticháka: Rozpočet města Olomouce není nafukovací

06. 12. 2020
Komentář Viktora Ticháka: Rozpočet města Olomouce není nafukovací

Rozpočet města není nafukovací. Velmi oceňuji a děkuji za to, že se velmi pomalu, ale jistě, začalo šetřit na běžných výdajích města. Nikoli na investicích, ale především na mzdách a dalších výdajích magistrátu a městských organizací. Křivka vývoje městských financí má ale zpoždění, protože se s těmito úspornými opatřeními začalo pozdě a úspory nejsou zdaleka dostatečné.

Jak se tvoří rozpočet?

Každý politik chce prosazovat svůj program, každý ředitel městské organizace chce mít novou fasádu, opravit díry ve střeše a rozdělovat odměny. Každý sdělí svůj požadavek. Po sečtení se zjistí, že po odečtení splátek obrovských úvěrů zbude tak na uspokojení půlky všech požadavků. Pak se začne škrtat. Ale protože jsou požadavky tak vysoké i kvůli havarijním stavům, mzdovým nákladům, nedá se škrtat bez systémových organizačních změn. Těch se ale bojíme, a tak se nakonec bývalá vedení i to současné vždy uchylují k radikálním jednorázovým řešením.

Prodáme, co máme, a vezmeme si úvěr.

Obě řešení jsou legitimní, pokud nepřekročí jistou hranici, kterou obě cesty dle mého názoru překročily už dávno. Mezi prvním a druhým čtením rozpočtu 2021 Radou města Olomouce záhadně přibyla částka 67 milionů za prodej domů vč. pozemků, která zůstala i v návrhu pro zastupitelstvo. Opravdu chceme v roce 2021 prodat další městské domy a pozemky? Je to řešení radikální, jednorázové, neřeší to situaci dlouhodobě a příští vedení převezme město na pokraji bankrotu.

Volám tedy po systémových úsporách. Srovnejme si v grafu níže cenu provozu města v roce 2020 v přepočtu na jednoho obyvatele u srovnatelných krajských měst v ČR. V návrhu rozpočtu, který zastupitelé dostanou ke schválení, navrhuje rada snížit cenu provozu na obyvatele na 21905,76 Kč. Dobrá cesta, ale nedostatečná. Pokud by se povedlo stáhnout provoz jen na úroveň druhých nejnákladnějších Budějovic, získali bychom do rozpočtu ještě dalších cca 112 mil. Kč a nemuseli bychom prodávat domy. Uvědomme si prosím, že již nelze dělat, jako že je vše naprosto v pořádku, a že „se to nějak udělá“.

Komentář Viktora Ticháka: Rozpočet města Olomouce není nafukovací

Zdroj dat: schválené rozpočty krajských měst 2020 a počet obyvatel k 1. 1. 2020 dle ČSÚ

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....