Komentář Viktora Ticháka: Hledáme strategii pro finance města Olomouce

31. ledna 2021
Komentář Viktora Ticháka: Hledáme strategii pro finance města Olomouce

Na 22. února jsem jakožto předseda svolal jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce, a to i přesto, že na obzoru nyní není zasedání zastupitelstva, k jehož bodům by se měl výbor vyjadřovat. Zastupitelstvo se sejde až na začátku března. Rolí finančního výboru je však průběžná kontrola hospodaření města a neméně důležitou rolí také otevírání důležitých témat, která by vedla k podstatným změnám. Jen na základě velkých změn je možné dostat Olomouc pryč z červených čísel.

Prvním důležitým bodem našeho lednového jednání byla diskuse o pravidlech hospodaření města v prvních měsících roku 2021. O těchto pravidlech byla řeč na posledním loňském zasedání zastupitelstva, pravidla byla přijata Radou města Olomouce a následně vydána jako příkaz tajemníka. Ve stručnosti to znamená, že se bude město v prvním pololetí roku řídit pravidly, která odpovídají pravidlům rozpočtového provizoria – každý měsíc mohou odbory utratit max. jednu třináctinu loňského schváleného rozpočtu a je (až na výjimky) zapovězeno uzavírat nové smlouvy. Proč jsme tedy rovnou nešli cestou rozpočtového provizoria? Oficiálně proto, že to neumíme a bojíme se, aby nám nehrozily sankce. Neoficiálně proto, že chce mít rada moc nad těmi zmíněnými výjimkami – podpisy nových smluv, především nové tramvajové trati na Nové Sady. Pan ekonomický náměstek tvrdí, že výpadky v daních bez problému přečkáme. Nejsem tak optimistický, proto se k tomuto bodu budeme vracet každý měsíc.

K další fázi jednání byla přizvána paní ředitelka Výstaviště Flora Olomouc a pan ředitel olomouckého aquaparku. Bavili jsme se o udržitelnosti jejich financování z městského rozpočtu. Diskuse o Floře je nyní velmi aktuální, proto jsem chtěl, aby se do ní finanční výbor zapojil. Členové výboru se v diskusi shodli na tom, že je potřeba situaci změnit – nyní dostává od města Flora finance především na správu parků, příp. další zeleně, a menší dotaci na výstavy, která už nemůže být vyšší. I tak Flora v roce 2020 kvůli pandemii bojovala o přežití. Uvažuje se i o změně Flory z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. I toto má svá pro i proti. Aquapark je společnost výdělečná, přesto stále drahá, protože jsme si na něj (jak jinak) půjčili nemalé peníze. Nyní nově převzal Aquapark správu plaveckého bazénu s havarijní velkou bazénovou vanou, do které bude město muset investovat. Budeme dále sledovat, jak se tato situace promítne do městských financí.

Na závěr jednání byla přizvána paní vedoucí oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť a diskutovali jsme o tzv. „estetizacích veřejného prostranství“. Touto cestou se vydala rada města namísto participativního rozpočtu a po dvou letech jsem chtěl zhodnotit funkčnost tohoto modelu. Ukazuje se, že jsou estetizace spíše vznešenějším názvem pro opravy a drobné investice – pokud přijde komise opravdu s nějakým novým nápadem, většinou narazí na nedostatek financí (v r. 2019 to bylo 300 tisíc/komise, v r. 2020 150 tisíc/komise). Navíc zvyšují tyto estetizace byrokracii, mnoho z nich vyžaduje dílčí změny rozpočtu při přesunech na příslušné odbory, což se snad podaří odbourat. Estetizace jsou malým krok směrem k cíli, kterým by podle mě měla být větší autonomie komisí městských částí. Participativní rozpočet, který měly snad všechny volební strany v Olomouci v r. 2018 v programu, je však úplně něco jiného a estetizace jej nenahradí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti jdou do krajských voleb s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a regionálních osobností

Piráti jdou do krajských voleb s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a regionálních osobností

Olomouc, 18.4.2024 - Česká pirátská strana půjde do podzimních krajských voleb v koalici s hnutím ProOlomouc, Společně pro Přerov a Naše Litovelsko. Oznámili to na čtvrteční tiskové konferenci v Olomouci. Společným cílem je boj proti korupci, transparentnost a poskytování kvalitních krajských služeb občanům.

Hledáme stážisty pro senátní a krajské volby v Olomouckém kraji

Hledáme stážisty pro senátní a krajské volby v Olomouckém kraji

Nabízíme nestereotypní stáž v politickém marketingu pro Českou Pirátskou stranu v Olomouckém kraji. Hledáme nadšence, kteří jsou kreativní, mají zájem o PR a sociální sítě a jsou ochotni se učit novým věcem. Nabízíme praxi v dynamickém politickém prostředí, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Stáž je neplacená, s flexibilní dobou trvání. Pokud chceš získat zkušenosti v politickém marketingu, pošli nám své CV a motivační dopis.

Zemědělce je třeba vyslechnout

Zemědělce je třeba vyslechnout

Olomouc, 23. 2. 2024 - Českem rezonuje protest zemědělců, který v pondělí odstartovaly traktory v Praze. Mnozí zemědělci i zemědělské organizace na začátku týdne mluvili o tom, že jim byla demonstrace ukradena různými pseudo-vlasteneckými proudy a velká část z nich se tak od protestu distancovala. Včera (22. 2.) to však bylo jiné. Čtvrteční akci zaštítila Agrární komora, a tak se dá mluvit o skutečném zemědělském protestu s reálnými důvody i požadavky.