Komentář Václava Doubravy: Vybudování dopravního hřiště v Šumperku patří k našim prioritám

10. srpna 2018
Komentář Václava Doubravy: Vybudování dopravního hřiště v Šumperku patří k našim prioritám

V současné době patří město Šumperk k těm městům Olomouckého kraje, které nedisponují vlastním dopravním hřištěm. Vzhledem k velikosti a počtu obyvatel Šumperka považujeme současný stav za nešťastný, neboť i řada menších měst svá dopravní hřiště má.

V minulých letech se město dlouhodobě spoléhalo na využívání dopravního hřiště v sousedním Zábřehu, které je však dnes ve špatném technickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům pro zajištění kvalitní dopravní výuky. Další možností je tedy až dopravní hřiště v Mohelnici. Občan Šumperka tak musí cestovat bezmála 30 km daleko, aby mohl se svým dítětem navštívit dopravní hřiště. To s sebou nese nejen náklady finanční, ale i časové. Od roku 2013 se navíc dopravní výchova začlenila do školních vzdělávacích programů, a školy tak mají povinnost své děti poučit v otázce dopravní bezpečnosti. Dle našeho přesvědčení je zřízení dopravního hřiště ve městě ideálním prostředkem k simulaci situací z reálného silničního provozu, aniž by dítě bylo nějak ohroženo. Zřízením hřiště zároveň dojde ke snížení časových a finančních nákladů občanů spojených s cestováním do okolních měst. Vytvoří se také další prostor pro rozvíjení dětských volnočasových aktivit a v neposlední řadě se může jednat o místo setkávání rodin s dětmi.

Jsme toho názoru, že město by mělo být aktivním činitelem v otázce zřízení vlastního dopravního hřiště, neboť jej zároveň považujeme nejen za volnočasovou investici, ale také za investici do vzdělání. Prosazujeme spolupráci s vedením kraje při získávání potřebných financí formou dotačních titulů. Není však potřeba vymýšlet nové a nákladnější koncepty dopravních hřišť, ale je možné se inspirovat v okolních městech, kde se stávající forma osvědčila.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.